משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
54Abenaim, אפרים
1204Abenaim, מנחם מענדל
3312Abenaim, מרדכי פתחיה
1390Abenaim, ראובן
639Abenaim, שלמה
4Adelist, אברהם
1Adelist, דובי
1244Adelist, דוד
8Adelist, יהודה
4Adelist, מענדל
71Adelist, צבי
2115Adelist, שמואל
8Adelman, בנימין
29Ainsorth, מנחם מענדל
8Ainsworth, אבי
4Ainsworth, משה
44Ainsworth, מתתיהו
14Allen, דובי
38Althaus, יעקב
61Althaus, פינחס
10Amzalak, ארי-ה
1307Amzalak, חיים
1157Amzalak, 'שמואל גדלי
158Aron, אביגדור
4Aron, יונתן
11Aron, ישראל פייוועל
79Aron, מענדל
20Aron, סעדי-ה
11Aron, צוריאל
6Ash, יצחק
8Azriel, יפחח
12Balbin, שמואל אליהו
121Baskin, רפאל הכהן
66Bekker, יוסף
1278Belfer, אשר
11Belfer, מרדכי
108Belfer, (נתן (א
4Benzur, אשר
15Benzur, לוי
27Berkovits, עקיבא
3Berkowitz, צבי
20Binder, מנחם מענדל
32Bird, אור
6Bird, נהוראי
562Blesofsky, בן ציון
1060Blesofsky, יוסף יצחק
243Blesofsky, מנחם מענדל
1544Blesofsky, שניאור זלמן
118Block, אפרים
364Bloom, יוסף
10Bloom, מענדל
10Bloom, שניאור זלמן
69Briskin, חיים
53Brown, אריאל
133Brown, מאיר
29Brown, מנחם שרגא
11Burger, אורן
37Chaiken, מענדל
1Chol, גבריאל
1Cohen, א---ל---י
8Cohen, אבידל דוב
8Cohen, טל
13Cohen, יוסף
1040Cohen, מיכאל
890Cohen, מנחם מענדל
7Cohen, עזרא
474Cohen, שניאור זלמן
1377Cooper, יואב
95Cooper, יצחק דוד
4Cowen, ארי-ה
21Creighton, יונתן
616Cyprys, זאב צבי
5Cyprys, יואל
682Cyprys, יוסף יצחק
381Cyrulnik, ישראל
289Cyrulnik, מענדל
2Cyrulnik, ראובן
2798Cyrulnik, שלום דובער
14Danino, איתם
5Davendy, אלימלך
15De Vries, מיכאל
152Deren, מנחם
75Derren, אייזיק
8Dolnikov, ישראל
118Doron, יואל
2176Doron, מנחם מענדל
16Eckstein, אברהם
2Eckstein, מיכאל
1847Edelman, דוד אליהו
445Edelman, חיים
2946Edelman, יואל
484Edelman, יוסף
725Edelman, ישראל
94Edelman, מנחם מענדל
38Edelman, שלום
13Eisenberg, יצחק
10Eisenberg, משה
6Ekman, יחיאל יצחק
12Engel, (לוי(מ
361Engel, ליימא חיים
4Engel, עוזיאל
635Engel, שמואל
18Engel, שניאור זלמן
2Faigenbaum, כלב
12Farkas, ארי
12Feiginbaum, זושא
336Finkin, עקיבא
20Fixler, ישי
64Flescher, בנימין
12Flescher, שלמה
4Franco, אלי-ה
8Frenkel, אריאל
1Frenkel, יאיר
11Frenkel, יעקב ישראל
93Friedman, אליהו
2Ganiev, עדן
16Garfield, איתן
8Gavrielli, עקיבא
8Gershman, בנימין
1014Gershman, גלעד
3Gershman, יוסף
4Gershman, עזרא
34Gestetner, מענדל
17Gestetner, נתן
22Glasman, אבא
31Glasman, זאב
10Glasman, לוי
4Glasman, משה
4Glasner, בנימין
23Glassman, שלום דובער
9Gold, איתן
388Goldberg, אברהם
372Goldberg, אלחנן
6Goldberg, בנימין
2Goldberg, יהושע
287Goldberg, (יוסף (א
11Goldberg, ישראל
4Goldberg, לוי
401Goldberg, (מנחם(ש
268Goldberg, (מענדל(א
5Goldfarb, יהודה
8Goldfarb, ראובן
16Goldhirsh, שמשון
44Goldman, נרי-ה
156Goldman, ששון
119Goldstein, אליהו לייב
28Goldstien, שלום
352Gopin, יוסף
204Gordon, אברהם משה
32Gordon, בן ציון
107Gordon, זאב
2768Gordon, יעקב דוד
38Gordon, ישראל
54Gordon, ישראל ארי-ה לייב
31Gordon, משה צבי
1215Gordon, שלום דובער
4Gorelik, אליהו
44Gorelik, מענדל
4Gotleib, גדעון
4Gotlieb, גבריאל
4Green, שמוא-ל
1418Greenbaum, אלחנן
96Greenbaum, חיים שניאור זלמן
4Greenbaum, יצחק
108Greenbaum, מאיר
863Greenbaum, מנחם מענדל
189Greenbaum, שמואל יוסף
514Groner, יוחנן
222Groner, (יצחק דוד(מ
78Groner, ישעיה
371Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
194Groner, שניאור זלמן
426Gross, מנחם מענדל
4Grossberg, זכרי-ה
4Grossberg, יהודה
19Grossberg, ישראל
104Grossman, אלימלך הלוי
1Gurevich (Q), דוד
52Gutnick, אהרן
17Gutnick, אליהו
32Gutnick, (חיים (א
114Gutnick, ישראל
81Gutnick, (ישראל (מ
6Gutnick, (מנחם מענדל (ד
566Gutnick, (שניאור חיים (ז
5Haller, יוסף
8Haller, יצחק
2Hammer, משה
6Harkham, אברהם ישעיה
9Hauseman, בנימין
6Hauseman, גבריאל
95Heidingsfeld, לוי
10Heidingsfeld, מנחם מענדל
66Herbst, נח
10Herzberg, (אלי-(הו
6Hillel, הירש
1409Hoch, ארי
37Hoch, דובער
36Hoch, משה
6Hoenders, אשר
115Hoota, רפאל
9Hoota, שניאור
61Horowitz, עדן
39Horowitz, שי
8Israel, שלב
6Jacobs, אליהו
18Jacobs, ארי
10Jacobson, דובער
126Jacobson, זלמן
828Jacobson, יוסף
31Jacobson, ישראל
319Jacobson, מנחם מענדל
13Jacobson, שמואל
9Jofee, אורי
112Jofee, גבריאל
320Johnson, יוסף חיים
757Johnson, מנחם מענדל
16Joseph, אברהם
19Joseph, בנימין
32Josephson, ירמיהו חיים
8Josephson, משה
98Kahn, אליהו
408Kahn, נחום זלמן
72Kantor, משה
27Karnowsky, יעקב
12Karnowsky, מענדל
26Karnowsky, ראובן
12Kass, יונה
55Kass, רפאל
32Kassman, זכרי-ה
30Kassman, יהושע
1Kassman, לוי
4Kazatzky, דניאל
340Kerbel, 'אחי
119Kirshenbaum, אריה
4Kishenbaum, מענדל
4Klein, בנימין
93Klein, גבריאל
207Kohn, יצחק
17Kohn, מאיר
852Kohn, מנחם מענדל
1Komar, ארי
4Korf, אברהם
78Korik, מענדל
980Kornhauser, אליהו
4Kornhauser, יצחק
65Kornhauser, ישראל
49Kornhauser, מענדל
864Kornhauser, נתן
5Kraemer, ארי
15Krapivin, זכריה
64Kurinski, שניאור זלמן
562Kurinsky, מרדכי
2Kurinsky, שמואל דוד
4Langer, עמיחי
4Lebovits, ברוך
4Lebowitz, דוד
12Lesches, אלחנן
4Lesches, זאב
8130Lesches, יוסף יצחק
2971Lesches, שניאור זלמן
34Levine, שמואל יצחק
8Liberow, חיים
15Liberow, (ישראל(מ
315Lieberow, ישראל
431Lieberow, מענדל
1580Lieder, מנחם מענדל
673Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
85Lipskier, אלחנן
2762Lipskier, יהושע שניאור זלמן
93Lipskier, יעקב יהודה
4Lipskier, משה
8001Lipskier, שמואל
186Lipskier, (שניאור זלמן(מ
17Loebenstein, אלחנן
4Loebenstien, לוי
37Loewenthal, ברוך
11Loewenthal, מענדל
62Luftig, נח
11Maaman, ליעם
6Maclachlan, יהושע
6Mazoz, מענדל
129Merber, חיים מאיר
9Merber, יהודה
12Meyer, אברהם
123Meyer, יהושע
21Mickmacher, יואל
12Micmacher, בנימן
15Mirochkin, אלון
6Mirochnik, איתן
4Mishulovin, אליעזר
5Morozow, זלמן
8Moshel, אשר
4Moss, דניאל
1Moss, מרדכי
20Muller, יוסף
4Munz, לוי
10Myers, יהודה
262Nagel, אלחנן
393Nakar, מנחם
285Nakar, שלום בער
158Nathanson, יוםף יצחק
106Nathanson, מאיר
6Navi, מנחם
4Nerenberg, אליקים
23Nerenberg, בן ציון
30Nerenberg, חיים
688New, אברהם
151New, אשר
16New, דן
52New, יעקב
33Nitzan, גל
134Nitzan, יובל
33Nossbaum, דניאל
4Nossbaum, יהושע
12Nossbaum, עקיבא
1453Odze, יצחק אייזיק
2940Odze, ישעיה יעקב
244Odze, שמואל
47Ohion, אלירן
1137Oliver, שניאור זלמן
20Osep, לוי
64Ossip, גבריאל
3Oyberman, ישראל
51Paconowski, מרדכי אלימלך
3Paconowski, פנחס
11Paluch, גבריאל
5Piemonow, אליהו
342Pinczower, ראובן
12Pinson, יהושע
3Poelezos, בנימין
7Quintr, אשר
4Rabin, אהרן
123Raskin, יוסף יצחק
7Raskin, יעקב
12Raskin, ישראל
26Raskin, (לוי (י
34Raskin, עוזיאל
8Raymon, אהרן
109Reicher, זאב
143Reicher, יוסף
33Reicher, ישראל
39Reicher, שניאור
11Reuben, צבי
8Reuben, שמואל
6Reubin, שמואל
80Rosen, איתן
69Rosenbaum, ארי-ה לייב
460Rosenbaum, יוסף צבי
31Rosenbaum, מיכאל
18Rosenbaum, שניאור זלמן
32Rosenberg, כפיר
18Rosenthal, יהודה בער
128Rosenthal, צבי דוד
6Rostkier, בנימין
20Rostkier, דוב
41Rostkier, יהושע זכריה
14Rothchild, רפאל
4Rubenstein, סלה
24Rubinstein, זוהר
195Ruschinek, לוי
4Ruschniek, אשר
70Ruschniek, יהודה
41Ruschniek, שלום
10Sacho, יהושע
30Samuel, שמואל
8Sar Shalom, אור
3Schachna, דובי
190Schachter, אברהם
27Schachter, זאב
606Schachter, נתן יצחק
184Schneier, אברהם
4Schneier, דניא-ל
100Schneier, מענדל
9Schreiber, שלום
12Segal, אלישע
8Segal, ארי יונתן
20Segal, בנימין
8Segal, שת
65Serebryanski, חנוך
32Serebryanski, מענדל
113Serebryanski, שמואל
1262Serebryanski, שמעון
1304Serebryanski, (שניאור(מ
76Shapiro, זלמן
138Shapiro, יוסף
14Shapiro, שמואל
4Shmelkin, אפרים
374Shmerling, דניא-ל
4Siegel, אשר
97Silver, אסף לוי
26Slater, מנחם יעקב
8Slater, שמואל
15Smith, יעקב
15Smith, נתן יהודה
21Steinberg, ארז
1285Stern, דובער
3Stern, לוי יצחק
4563Stern, מנחם מענדל
2009Stern, שמואל
46Stiefel, ישראל
697Sufrin, דובי
12Sufrin, יוסף יצחק
563Sufrin, נחום
11Szental, יהושע
6Szental, מיכאל
46Sziewicz, משה
2Sziewicz, צבי
33Sziewitz, נועם
95Szmerling, מענדל
8Tamir, רפאל
6518Tayar, אליהו
15Tayar, זאב
44Tayar, יוסף יצחק
941Tayar, מענדל
1247Tenenboim, אברהם זאב
21Tenenboim, אברהם שלמה
112Tenenboim, בצלאל
134Tenenboim, משה גדליה
40Tenne, ראובן
41Tennenbaum, אלחנן
17Tesler, יהושע
350Tilson, שמחה
91Tsap, ברוך ישעיה
6Turner, מרדכי
14Tuval, יצחק
47Van der Plaat, בנימין
6Vogel, טוביה
9Vorchheimer, בער
9Wajsbort, יהושע
5Warlow Shil, יהודה לייב
101Warlow shill, אברהם
15Warlowshill, בנימין
4Weinstein, דניאל
24Welis, יעקב
12Welis, לוי
8Werdiger, רפאל
4White, שמואל
290Winner, משה
1129Winner, שמואל
579Wolf, אבא
272Wolf, בערל
12Wolf, יצחק צבי
41Wolf, מנחם
5Wolf, נח
15Wonder, 'יהודה ארי
16Wonder, מענדל
8Yashaev, יוסף
21Yehudah, ירין
246Yitschaki, שלמה
6Yudasen, שלום
16Yudassen, סענדער
10Yurkowicz, יעקב
47Zaks, אריאל
8Zaks, יהושע
6Zeimer, אלון
9Zeimer, יעקב
15Zeimer, מנחם
Numerical Order
8130Lesches, יוסף יצחק
8001Lipskier, שמואל
6518Tayar, אליהו
4563Stern, מנחם מענדל
3312Abenaim, מרדכי פתחיה
2971Lesches, שניאור זלמן
2946Edelman, יואל
2940Odze, ישעיה יעקב
2798Cyrulnik, שלום דובער
2768Gordon, יעקב דוד
2762Lipskier, יהושע שניאור זלמן
2176Doron, מנחם מענדל
2115Adelist, שמואל
2009Stern, שמואל
1847Edelman, דוד אליהו
1580Lieder, מנחם מענדל
1544Blesofsky, שניאור זלמן
1453Odze, יצחק אייזיק
1418Greenbaum, אלחנן
1409Hoch, ארי
1390Abenaim, ראובן
1377Cooper, יואב
1307Amzalak, חיים
1304Serebryanski, (שניאור(מ
1285Stern, דובער
1278Belfer, אשר
1262Serebryanski, שמעון
1247Tenenboim, אברהם זאב
1244Adelist, דוד
1215Gordon, שלום דובער
1204Abenaim, מנחם מענדל
1157Amzalak, 'שמואל גדלי
1137Oliver, שניאור זלמן
1129Winner, שמואל
1060Blesofsky, יוסף יצחק
1040Cohen, מיכאל
1014Gershman, גלעד
980Kornhauser, אליהו
941Tayar, מענדל
890Cohen, מנחם מענדל
864Kornhauser, נתן
863Greenbaum, מנחם מענדל
852Kohn, מנחם מענדל
828Jacobson, יוסף
757Johnson, מנחם מענדל
725Edelman, ישראל
697Sufrin, דובי
688New, אברהם
682Cyprys, יוסף יצחק
673Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
639Abenaim, שלמה
635Engel, שמואל
616Cyprys, זאב צבי
606Schachter, נתן יצחק
579Wolf, אבא
566Gutnick, (שניאור חיים (ז
563Sufrin, נחום
562Blesofsky, בן ציון
562Kurinsky, מרדכי
514Groner, יוחנן
484Edelman, יוסף
474Cohen, שניאור זלמן
460Rosenbaum, יוסף צבי
445Edelman, חיים
431Lieberow, מענדל
426Gross, מנחם מענדל
408Kahn, נחום זלמן
401Goldberg, (מנחם(ש
393Nakar, מנחם
388Goldberg, אברהם
381Cyrulnik, ישראל
374Shmerling, דניא-ל
372Goldberg, אלחנן
371Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
364Bloom, יוסף
361Engel, ליימא חיים
352Gopin, יוסף
350Tilson, שמחה
342Pinczower, ראובן
340Kerbel, 'אחי
336Finkin, עקיבא
320Johnson, יוסף חיים
319Jacobson, מנחם מענדל
315Lieberow, ישראל
290Winner, משה
289Cyrulnik, מענדל
287Goldberg, (יוסף (א
285Nakar, שלום בער
272Wolf, בערל
268Goldberg, (מענדל(א
262Nagel, אלחנן
246Yitschaki, שלמה
244Odze, שמואל
243Blesofsky, מנחם מענדל
222Groner, (יצחק דוד(מ
207Kohn, יצחק
204Gordon, אברהם משה
195Ruschinek, לוי
194Groner, שניאור זלמן
190Schachter, אברהם
189Greenbaum, שמואל יוסף
186Lipskier, (שניאור זלמן(מ
184Schneier, אברהם
158Aron, אביגדור
158Nathanson, יוםף יצחק
156Goldman, ששון
152Deren, מנחם
151New, אשר
143Reicher, יוסף
138Shapiro, יוסף
134Nitzan, יובל
134Tenenboim, משה גדליה
133Brown, מאיר
129Merber, חיים מאיר
128Rosenthal, צבי דוד
126Jacobson, זלמן
123Meyer, יהושע
123Raskin, יוסף יצחק
121Baskin, רפאל הכהן
119Goldstein, אליהו לייב
119Kirshenbaum, אריה
118Block, אפרים
118Doron, יואל
115Hoota, רפאל
114Gutnick, ישראל
113Serebryanski, שמואל
112Jofee, גבריאל
112Tenenboim, בצלאל
109Reicher, זאב
108Belfer, (נתן (א
108Greenbaum, מאיר
107Gordon, זאב
106Nathanson, מאיר
104Grossman, אלימלך הלוי
101Warlow shill, אברהם
100Schneier, מענדל
98Kahn, אליהו
97Silver, אסף לוי
96Greenbaum, חיים שניאור זלמן
95Cooper, יצחק דוד
95Heidingsfeld, לוי
95Szmerling, מענדל
94Edelman, מנחם מענדל
93Friedman, אליהו
93Klein, גבריאל
93Lipskier, יעקב יהודה
91Tsap, ברוך ישעיה
85Lipskier, אלחנן
81Gutnick, (ישראל (מ
80Rosen, איתן
79Aron, מענדל
78Groner, ישעיה
78Korik, מענדל
76Shapiro, זלמן
75Derren, אייזיק
72Kantor, משה
71Adelist, צבי
70Ruschniek, יהודה
69Briskin, חיים
69Rosenbaum, ארי-ה לייב
66Bekker, יוסף
66Herbst, נח
65Kornhauser, ישראל
65Serebryanski, חנוך
64Flescher, בנימין
64Kurinski, שניאור זלמן
64Ossip, גבריאל
62Luftig, נח
61Althaus, פינחס
61Horowitz, עדן
55Kass, רפאל
54Abenaim, אפרים
54Gordon, ישראל ארי-ה לייב
53Brown, אריאל
52Gutnick, אהרן
52New, יעקב
51Paconowski, מרדכי אלימלך
49Kornhauser, מענדל
47Ohion, אלירן
47Van der Plaat, בנימין
47Zaks, אריאל
46Stiefel, ישראל
46Sziewicz, משה
44Ainsworth, מתתיהו
44Goldman, נרי-ה
44Gorelik, מענדל
44Tayar, יוסף יצחק
41Rostkier, יהושע זכריה
41Ruschniek, שלום
41Tennenbaum, אלחנן
41Wolf, מנחם
40Tenne, ראובן
39Horowitz, שי
39Reicher, שניאור
38Althaus, יעקב
38Edelman, שלום
38Gordon, ישראל
37Chaiken, מענדל
37Hoch, דובער
37Loewenthal, ברוך
36Hoch, משה
34Gestetner, מענדל
34Levine, שמואל יצחק
34Raskin, עוזיאל
33Nitzan, גל
33Nossbaum, דניאל
33Reicher, ישראל
33Sziewitz, נועם
32Bird, אור
32Gordon, בן ציון
32Gutnick, (חיים (א
32Josephson, ירמיהו חיים
32Kassman, זכרי-ה
32Rosenberg, כפיר
32Serebryanski, מענדל
31Glasman, זאב
31Gordon, משה צבי
31Jacobson, ישראל
31Rosenbaum, מיכאלThis page was last updated on: Tuesday, ט"ו סיון ה'תשעט - June 18, 2019 (4:32pm)