משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
127Abenaim, אפרים
648Abenaim, מנחם מענדל
6910Abenaim, מרדכי פתחיה
3053Abenaim, ראובן
676Abenaim, שלמה
1458Adelist, דוד
47Adelist, מענדל
15Adelist, צבי
1312Adelist, שמואל
4Adelist, שניאור
20Amzalak, אהרן אליעזר
582Amzalak, חיים
709Amzalak, 'שמואל גדלי
12Aron, יונתן
28Aron, ישראל פייוועל
8Aron, מענדל
193Aron, סעדי-ה
5Balbin, שמואל אליהו
23Banakh, יהושע
2Baskin, יעקב קאפל
647Baskin, רפאל הכהן
34Bekker, יוסף
1674Belfer, אשר
26Berkovits, עקיבא
1426Blesofsky, יוסף יצחק
1781Blesofsky, שניאור זלמן
1763Bloom, יוסף
13Bloom, מנחם מענדל
30Bloom, שניאור זלמן
65Bondar, שלמה
50Briskin, חיים
233Brown, אריאל
239Brown, מאיר
38Brown, מנחם שרגא
34Cohen, יוסף מרדכי
732Cohen, מיכאל
378Cohen, מנחם מענדל
9Cohen, שמעון
404Cohen, שניאור זלמן
1738Cooper, יואב
201Cooper, יצחק דוד
113Cowen, ארי-ה לייב
710Cyprys, זאב צבי
1145Cyprys, יוסף יצחק
4Cyrulnik, אהרן אליעזר
399Cyrulnik, ישראל
213Cyrulnik, מענדל
50Cyrulnik, ראובן
2776Cyrulnik, שלום דובער
121Davida, ישראל
1Deren, מנחם
751Doron, מנחם מענדל
108Edelman, יוסף
975Edelman, ישראל
105Edelman, מנחם מענדל
59Edelman, שלום
1Eisenberg, חיים אלעזר
7Eisenberg, משה
33Engel, (לוי(מ
1Engel, ליימא חיים
2Engel, עוזיאל
824Finkin, עקיבא
79Fixler, ישי
76Friedman, אליהו
4Gershman, בנימין
1715Gershman, גלעד
1278Gershman, עזרא
69Gestetner, נתן
12Gold, אהרן
16Gold, איתן
10Gold, בנימין
539Goldberg, אברהם
347Goldberg, אלחנן
390Goldberg, (יוסף (א
5892Goldberg, (ישראל(א
33Goldberg, לוי
54Goldberg, (מנחם(ש
24Goldhirsh, יוסף
97Goldhirsh, שמשון
195Goldman, נרי-ה
59Goldman, ששון
99Goldstein, אליהו לייב
54Goldstien, שלום
432Gopin, יוסף
1Gordon, בן ציון
11Gordon, זאב
1154Gordon, יעקב דוד
19Gordon, ישראל ארי-ה לייב
220Gordon, (מענדל (ז
1524Gordon, שלום דובער
14Gorelik, אליהו
21Green, שמואל יוסף
1233Greenbaum, אלחנן
62Greenbaum, חיים שניאור זלמן
63Greenbaum, יצחק
191Greenbaum, מאיר
431Greenbaum, מנחם מענדל
592Groner, יוחנן
1171Groner, (יצחק דוד(מ
70Groner, ישעיה
379Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
158Groner, שמואל
49Groner, שניאור זלמן
12Grossberg, זכרי-ה
11Grossberg, יהודה
2Grossberg, ישראל
55Grossman, אלימלך הלוי
5Gurevich (Q), דוד
31Gutnick, אהרן
741Gutnick, (שניאור חיים (ז
387Gutnick, (שניאור חיים(ד
29Haller, יוסף
102Haller, יצחק
50Heidingsfeld, מנחם מענדל
51Herbst, נח
54Hillel, הירש
1185Hoch, ארי
771Hoch, דובער
717Hoch, משה
253Hoota, רפאל
74Hoota, שניאור
1Horowitz, עדן
10Jacobs, אשר
38Jacobs, נפתלי
10Jacobson, דובער
17Jacobson, זלמן
140Jacobson, יוסף
111Jacobson, מנחם מענדל
47Jofee, אורי
473Jofee, גבריאל
315Johnson, יוסף חיים
1070Johnson, מנחם מענדל
166Johnson, שניאור זלמן
3Joseph, בנימין
15Josephson, ירמיהו חיים
35Josephson, משה
270Kahn, נחום זלמן
861Kaminetzky, חיים מאיר
25Karnowski, מנחם
97Kassman, זכרי-ה
174Kassman, יהושע
56Kassman, לוי
371Kerbel, 'אחי
522Kirshenbaum, אריה
55Kishenbaum, מענדל
11Klein, בנימין
16Klein, גבריאל
182Kohn, יצחק
83Kohn, מאיר
441Kohn, מנחם מענדל
51Korf, אברהם
1304Korik, מענדל
473Kornhauser, אליהו
15Kornhauser, יצחק
17Kornhauser, מענדל
101Kurinsky, שמואל דוד
34Lesches, אלחנן
3919Lesches, יוסף יצחק
8944Lesches, שניאור זלמן
27Levin, מרדכי יהודה
32Levine, שמואל יצחק
10Liberow, (ישראל(מ
3Lieberman, יוסף לייב
3Lieberman, פינחס
118Lipskier, אלחנן
1239Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1234Lipskier, (יוסף יצחק(מ
141Lipskier, יעקב יהודה
691Lipskier, ישראל ארי' לייב
40Lipskier, פרץ משה
4464Lipskier, שמואל
605Lipskier, (שניאור זלמן(מ
12Loebenstein, (אלחנן (מ
32Loewenthal, ברוך
3Loewenthal, מענדל
30Meyer, יהושע
9Mirochnik, איתן
28Mishulovin, אליעזר
1Mochkin, יששכר בער
20Moshel, אשר
57Muller, יוסף
473Nagel, אלחנן
167Naiman, נתן
610Nakkar, מנחם
284Nakkar, שלום דובער
199Nathanson, יוסף יצחק
18Nathanson, מאיר
23Nerenberg, בן ציון
36Nerenberg, חיים
15Nerenberg, שרגא
11New, אברהם
15New, אשר
9Nitzan, גל
19Nossbaum, דניאל
1Nossbaum, יהושע שניאור זלמן
1202Odze, יצחק אייזיק
1712Odze, ישעיה יעקב
112Odze, שמואל
118Oliver, שניאור זלמן
13Oyberman, יונה
355Paconowski, מרדכי אלימלך
4Paluch, גבריאל
4Pincus, מנחם מענדל
7Rachmani, זאב
9Raksin, שמחה
315Reicher, יוסף
23Reicher, שניאור
3Reuben, שמואל
13Rimler, ישראל
43Rimler, צבי
32Rosenbaum, ארי-ה לייב
3Rosenbaum, דניאל
271Rosenbaum, יוסף צבי
40Rosenbaum, שניאור זלמן
12Rosenthal, יהודה בער
18Rosenthal, צבי דוד
3Rostkier, בנימין
2Rostkier, יהושע זכריה
14Rubenstein, סלה
37Ruschniek, אברהם יהודה
33Ruschniek, אשר
74Ruschniek, יהודה
28Samuel, שמואל
6Schachna, דובי
160Schachter, אברהם
111Schachter, זאב
654Schachter, נתן יצחק
438Schneier, אברהם
54Schneier, דניא-ל
795Schneier, מענדל
256Schreiber, שלום
2Segal, ארי יונתן
3Segal, בנימין
31Serebryanski, חנוך
3045Serebryanski, שמעון
2526Serebryanski, (שניאור(מ
10Shapiro, שמואל
36Shaw, רפאל
416Shmerling, דניא-ל
7Smith, יעקב
4Spigler, רפאל
820Stern, דובער
3776Stern, מנחם מענדל
2373Stern, שמואל
2Stiefel, ישראל
169Sufrin, דובי
10Sufrin, יוסף יצחק
476Sufrin, נחום
1Szental, יהושע
40Sziewicz, משה
26Sziewicz, צבי אליהו
1299Szmerling, לוי
1Tamir, רפאל
79Tayar, אליהו
58Tayar, זאב
348Tayar, יוסף יצחק
1000Tayar, מענדל
1104Tenenboim, אברהם זאב
48Tenenboim, בצלאל
49Tenenboim, משה גדליה
496Tennenbaum, אלחנן
3Tilson, מענדל
28Tsap, ברוך ישעיה
30Turner, מרדכי
14Tuvel, יצחק
7Vogel, שניאור חיים
1Wajsbort, יהושע
3Wallace, יעקב
7Warlow shill, אברהם
1Weiss, נתן
6Weiss, צבי
18White, שמואל
981Wolf, אבא
98Wolf, בערל
34Wonder, מענדל
170Yitschaki, שלמה
20Yudassen, סענדער
7Zeimer, אלון
1Zohar, לירון
Numerical Order
8944Lesches, שניאור זלמן
6910Abenaim, מרדכי פתחיה
5892Goldberg, (ישראל(א
4464Lipskier, שמואל
3919Lesches, יוסף יצחק
3776Stern, מנחם מענדל
3053Abenaim, ראובן
3045Serebryanski, שמעון
2776Cyrulnik, שלום דובער
2526Serebryanski, (שניאור(מ
2373Stern, שמואל
1781Blesofsky, שניאור זלמן
1763Bloom, יוסף
1738Cooper, יואב
1715Gershman, גלעד
1712Odze, ישעיה יעקב
1674Belfer, אשר
1524Gordon, שלום דובער
1458Adelist, דוד
1426Blesofsky, יוסף יצחק
1312Adelist, שמואל
1304Korik, מענדל
1299Szmerling, לוי
1278Gershman, עזרא
1239Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1234Lipskier, (יוסף יצחק(מ
1233Greenbaum, אלחנן
1202Odze, יצחק אייזיק
1185Hoch, ארי
1171Groner, (יצחק דוד(מ
1154Gordon, יעקב דוד
1145Cyprys, יוסף יצחק
1104Tenenboim, אברהם זאב
1070Johnson, מנחם מענדל
1000Tayar, מענדל
981Wolf, אבא
975Edelman, ישראל
861Kaminetzky, חיים מאיר
824Finkin, עקיבא
820Stern, דובער
795Schneier, מענדל
771Hoch, דובער
751Doron, מנחם מענדל
741Gutnick, (שניאור חיים (ז
732Cohen, מיכאל
717Hoch, משה
710Cyprys, זאב צבי
709Amzalak, 'שמואל גדלי
691Lipskier, ישראל ארי' לייב
676Abenaim, שלמה
654Schachter, נתן יצחק
648Abenaim, מנחם מענדל
647Baskin, רפאל הכהן
610Nakkar, מנחם
605Lipskier, (שניאור זלמן(מ
592Groner, יוחנן
582Amzalak, חיים
539Goldberg, אברהם
522Kirshenbaum, אריה
496Tennenbaum, אלחנן
476Sufrin, נחום
473Jofee, גבריאל
473Kornhauser, אליהו
473Nagel, אלחנן
441Kohn, מנחם מענדל
438Schneier, אברהם
432Gopin, יוסף
431Greenbaum, מנחם מענדל
416Shmerling, דניא-ל
404Cohen, שניאור זלמן
399Cyrulnik, ישראל
390Goldberg, (יוסף (א
387Gutnick, (שניאור חיים(ד
379Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
378Cohen, מנחם מענדל
371Kerbel, 'אחי
355Paconowski, מרדכי אלימלך
348Tayar, יוסף יצחק
347Goldberg, אלחנן
315Johnson, יוסף חיים
315Reicher, יוסף
284Nakkar, שלום דובער
271Rosenbaum, יוסף צבי
270Kahn, נחום זלמן
256Schreiber, שלום
253Hoota, רפאל
239Brown, מאיר
233Brown, אריאל
220Gordon, (מענדל (ז
213Cyrulnik, מענדל
201Cooper, יצחק דוד
199Nathanson, יוסף יצחק
195Goldman, נרי-ה
193Aron, סעדי-ה
191Greenbaum, מאיר
182Kohn, יצחק
174Kassman, יהושע
170Yitschaki, שלמה
169Sufrin, דובי
167Naiman, נתן
166Johnson, שניאור זלמן
160Schachter, אברהם
158Groner, שמואל
141Lipskier, יעקב יהודה
140Jacobson, יוסף
127Abenaim, אפרים
121Davida, ישראל
118Lipskier, אלחנן
118Oliver, שניאור זלמן
113Cowen, ארי-ה לייב
112Odze, שמואל
111Jacobson, מנחם מענדל
111Schachter, זאב
108Edelman, יוסף
105Edelman, מנחם מענדל
102Haller, יצחק
101Kurinsky, שמואל דוד
99Goldstein, אליהו לייב
98Wolf, בערל
97Goldhirsh, שמשון
97Kassman, זכרי-ה
83Kohn, מאיר
79Fixler, ישי
79Tayar, אליהו
76Friedman, אליהו
74Hoota, שניאור
74Ruschniek, יהודה
70Groner, ישעיה
69Gestetner, נתן
65Bondar, שלמה
63Greenbaum, יצחק
62Greenbaum, חיים שניאור זלמן
59Edelman, שלום
59Goldman, ששון
58Tayar, זאב
57Muller, יוסף
56Kassman, לוי
55Grossman, אלימלך הלוי
55Kishenbaum, מענדל
54Goldberg, (מנחם(ש
54Goldstien, שלום
54Hillel, הירש
54Schneier, דניא-ל
51Herbst, נח
51Korf, אברהם
50Briskin, חיים
50Cyrulnik, ראובן
50Heidingsfeld, מנחם מענדל
49Groner, שניאור זלמן
49Tenenboim, משה גדליה
48Tenenboim, בצלאל
47Adelist, מענדל
47Jofee, אורי
43Rimler, צבי
40Lipskier, פרץ משה
40Rosenbaum, שניאור זלמן
40Sziewicz, משה
38Brown, מנחם שרגא
38Jacobs, נפתלי
37Ruschniek, אברהם יהודה
36Nerenberg, חיים
36Shaw, רפאל
35Josephson, משה
34Bekker, יוסף
34Cohen, יוסף מרדכי
34Lesches, אלחנן
34Wonder, מענדל
33Engel, (לוי(מ
33Goldberg, לוי
33Ruschniek, אשר
32Levine, שמואל יצחק
32Loewenthal, ברוך
32Rosenbaum, ארי-ה לייב
31Gutnick, אהרן
31Serebryanski, חנוךThis page was last updated on: Sunday, ט"ז אדר ה'תשפא - February 28, 2021 (5:37pm)