משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
855Abenaim, מנחם מענדל
1795Abenaim, מרדכי פתחיה
630Abenaim, ראובן
471Abenaim, שלמה
1Adelist, דובי
374Adelist, דוד
20Adelist, צבי
1694Adelist, שמואל
30Althaus, יעקב
61Althaus, פינחס
1298Amzalak, חיים
772Amzalak, 'שמואל גדלי
158Aron, אביגדור
7Aron, ישראל פייוועל
6Aron, מענדל
3Aron, סעדי-ה
8Azriel, יפחח
16Baskin, רפאל הכהן
42Bekker, יוסף
55Belfer, אשר
6Berkovits, עקיבא
350Blesofsky, בן ציון
446Blesofsky, יוסף יצחק
602Blesofsky, שניאור זלמן
39Bloom, יוסף
10Bloom, מענדל
10Bloom, שניאור זלמן
27Briskin, חיים
39Brown, אריאל
2Brown, מאיר
16Brown, מנחם שרגא
1Cohen, א---ל---י
8Cohen, טל
13Cohen, יוסף
567Cohen, מיכאל
619Cohen, מנחם מענדל
5Cohen, עזרא
974Cooper, יואב
62Cooper, יצחק דוד
345Cyprys, זאב צבי
72Cyprys, יוסף יצחק
117Cyrulnik, ישראל
179Cyrulnik, מענדל
1321Cyrulnik, שלום דובער
7De Vries, מיכאל
24Deren, מנחם
75Doron, יואל
1113Doron, מנחם מענדל
16Eckstein, אברהם
1832Edelman, דוד אליהו
396Edelman, חיים
1264Edelman, יואל
388Edelman, יוסף
156Edelman, ישראל
19Edelman, מנחם מענדל
5Edelman, שלום
12Engel, (לוי(מ
306Engel, ליימא חיים
515Engel, שמואל
12Farkas, ארי
87Finkin, עקיבא
7Flescher, שלמה
38Friedman, אליהו
361Gershman, גלעד
18Glasman, אבא
23Glassman, שלום דובער
39Goldberg, אברהם
212Goldberg, אלחנן
33Goldberg, (יוסף (א
208Goldberg, (מנחם(ש
4Goldman, נרי-ה
24Goldman, ששון
94Goldstein, אליהו לייב
11Goldstien, שלום
245Gopin, יוסף
10Gordon, בן ציון
84Gordon, זאב
1053Gordon, יעקב דוד
27Gordon, ישראל ארי-ה לייב
16Gordon, משה צבי
847Gordon, שלום דובער
44Gorelik, מענדל
4Gotleib, גדעון
797Greenbaum, אלחנן
73Greenbaum, חיים שניאור זלמן
10Greenbaum, יצחק
68Greenbaum, מאיר
386Greenbaum, מנחם מענדל
427Groner, יוחנן
33Groner, (יצחק דוד(מ
214Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
27Groner, שניאור זלמן
426Gross, מנחם מענדל
6Grossberg, ישראל
9Gutnick, (חיים (א
21Gutnick, (ישראל (מ
140Gutnick, (שניאור חיים (ז
1Haller, יוסף
7Haller, יצחק
2Hammer, משה
6Hauseman, גבריאל
14Herbst, נח
7Hoch, דובער
7Hoch, משה
20Hoota, רפאל
9Hoota, שניאור
1Horowitz, עדן
2Jacobs, אליהו
10Jacobson, דובער
106Jacobson, זלמן
713Jacobson, יוסף
31Jacobson, ישראל
281Jacobson, מנחם מענדל
13Jacobson, שמואל
52Jofee, גבריאל
87Johnson, יוסף חיים
332Johnson, מנחם מענדל
7Joseph, אברהם
3Joseph, בנימין
7Josephson, ירמיהו חיים
4Josephson, משה
98Kahn, אליהו
408Kahn, נחום זלמן
12Karnowsky, מענדל
30Kass, רפאל
257Kerbel, 'אחי
49Kirshenbaum, אריה
60Klein, גבריאל
69Kohn, יצחק
7Kohn, מאיר
428Kohn, מנחם מענדל
294Kornhauser, אליהו
4Kornhauser, יצחק
50Kornhauser, ישראל
4Kornhauser, מענדל
743Kornhauser, נתן
307Kurinsky, מרדכי
2Kurinsky, שמואל דוד
1Lesches, אלחנן
4216Lesches, יוסף יצחק
1626Lesches, שניאור זלמן
13Levine, שמואל יצחק
8Liberow, חיים
315Lieberow, ישראל
207Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
68Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
7Lipskier, אלחנן
1752Lipskier, יהושע שניאור זלמן
89Lipskier, יעקב יהודה
5755Lipskier, שמואל
5Loewenthal, ברוך
2Loewenthal, מענדל
36Luftig, נח
6Maclachlan, יהושע
129Merber, חיים מאיר
9Merber, יהודה
18Mickmacher, יואל
1Moss, מרדכי
8Muller, יוסף
19Nagel, אלחנן
228Nakar, מנחם
166Nakar, שלום בער
132Nathanson, יוםף יצחק
24Nathanson, מאיר
7Nerenberg, בן ציון
15Nerenberg, חיים
209New, אברהם
46New, אשר
12New, דן
52New, יעקב
110Nitzan, יובל
23Nossbaum, דניאל
952Odze, יצחק אייזיק
2158Odze, ישעיה יעקב
236Odze, שמואל
66Oliver, שניאור זלמן
57Ossip, גבריאל
3Paconowski, פנחס
11Paluch, גבריאל
228Pinczower, ראובן
7Quintr, אשר
110Raskin, יוסף יצחק
34Raskin, עוזיאל
5Reicher, יוסף
60Rosen, איתן
48Rosenbaum, ארי-ה לייב
108Rosenbaum, יוסף צבי
15Rosenbaum, מיכאל
11Rosenbaum, שניאור זלמן
128Rosenthal, צבי דוד
20Rostkier, דוב
195Ruschinek, לוי
27Ruschniek, יהודה
22Ruschniek, שלום
1Schachter, אברהם
4Schachter, זאב
332Schachter, נתן יצחק
119Schneier, אברהם
46Schneier, מענדל
6Segal, שת
19Serebryanski, מענדל
81Serebryanski, שמואל
772Serebryanski, שמעון
821Serebryanski, (שניאור(מ
76Shapiro, זלמן
138Shapiro, יוסף
14Shapiro, שמואל
162Shmerling, דניא-ל
7Smith, יעקב
15Smith, נתן יהודה
642Stern, דובער
3Stern, לוי יצחק
1203Stern, מנחם מענדל
956Stern, שמואל
42Stiefel, ישראל
326Sufrin, דובי
278Sufrin, נחום
7Szental, יהושע
6Szental, מיכאל
27Sziewicz, משה
4472Tayar, אליהו
11Tayar, זאב
29Tayar, יוסף יצחק
359Tayar, מענדל
547Tenenboim, אברהם זאב
3Tenenboim, אברהם שלמה
76Tenenboim, בצלאל
90Tenenboim, משה גדליה
27Tennenbaum, אלחנן
1Tesler, יהושע
350Tilson, שמחה
1Vorchheimer, בער
5Warlow Shil, יהודה לייב
42Warlow shill, אברהם
15Warlowshill, בנימין
10Welis, יעקב
886Winner, שמואל
50Wolf, אבא
5Wolf, נח
5Wonder, 'יהודה ארי
6Yehudah, ירין
147Yitschaki, שלמה
6Zeimer, אלון
15Zeimer, מנחם
Numerical Order
5755Lipskier, שמואל
4472Tayar, אליהו
4216Lesches, יוסף יצחק
2158Odze, ישעיה יעקב
1832Edelman, דוד אליהו
1795Abenaim, מרדכי פתחיה
1752Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1694Adelist, שמואל
1626Lesches, שניאור זלמן
1321Cyrulnik, שלום דובער
1298Amzalak, חיים
1264Edelman, יואל
1203Stern, מנחם מענדל
1113Doron, מנחם מענדל
1053Gordon, יעקב דוד
974Cooper, יואב
956Stern, שמואל
952Odze, יצחק אייזיק
886Winner, שמואל
855Abenaim, מנחם מענדל
847Gordon, שלום דובער
821Serebryanski, (שניאור(מ
797Greenbaum, אלחנן
772Amzalak, 'שמואל גדלי
772Serebryanski, שמעון
743Kornhauser, נתן
713Jacobson, יוסף
642Stern, דובער
630Abenaim, ראובן
619Cohen, מנחם מענדל
602Blesofsky, שניאור זלמן
567Cohen, מיכאל
547Tenenboim, אברהם זאב
515Engel, שמואל
471Abenaim, שלמה
446Blesofsky, יוסף יצחק
428Kohn, מנחם מענדל
427Groner, יוחנן
426Gross, מנחם מענדל
408Kahn, נחום זלמן
396Edelman, חיים
388Edelman, יוסף
386Greenbaum, מנחם מענדל
374Adelist, דוד
361Gershman, גלעד
359Tayar, מענדל
350Blesofsky, בן ציון
350Tilson, שמחה
345Cyprys, זאב צבי
332Johnson, מנחם מענדל
332Schachter, נתן יצחק
326Sufrin, דובי
315Lieberow, ישראל
307Kurinsky, מרדכי
306Engel, ליימא חיים
294Kornhauser, אליהו
281Jacobson, מנחם מענדל
278Sufrin, נחום
257Kerbel, 'אחי
245Gopin, יוסף
236Odze, שמואל
228Nakar, מנחם
228Pinczower, ראובן
214Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
212Goldberg, אלחנן
209New, אברהם
208Goldberg, (מנחם(ש
207Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
195Ruschinek, לוי
179Cyrulnik, מענדל
166Nakar, שלום בער
162Shmerling, דניא-ל
158Aron, אביגדור
156Edelman, ישראל
147Yitschaki, שלמה
140Gutnick, (שניאור חיים (ז
138Shapiro, יוסף
132Nathanson, יוםף יצחק
129Merber, חיים מאיר
128Rosenthal, צבי דוד
119Schneier, אברהם
117Cyrulnik, ישראל
110Nitzan, יובל
110Raskin, יוסף יצחק
108Rosenbaum, יוסף צבי
106Jacobson, זלמן
98Kahn, אליהו
94Goldstein, אליהו לייב
90Tenenboim, משה גדליה
89Lipskier, יעקב יהודה
87Finkin, עקיבא
87Johnson, יוסף חיים
84Gordon, זאב
81Serebryanski, שמואל
76Shapiro, זלמן
76Tenenboim, בצלאל
75Doron, יואל
73Greenbaum, חיים שניאור זלמן
72Cyprys, יוסף יצחק
69Kohn, יצחק
68Greenbaum, מאיר
68Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
66Oliver, שניאור זלמן
62Cooper, יצחק דוד
61Althaus, פינחס
60Klein, גבריאל
60Rosen, איתן
57Ossip, גבריאל
55Belfer, אשר
52Jofee, גבריאל
52New, יעקב
50Kornhauser, ישראל
50Wolf, אבא
49Kirshenbaum, אריה
48Rosenbaum, ארי-ה לייב
46New, אשר
46Schneier, מענדל
44Gorelik, מענדל
42Bekker, יוסף
42Stiefel, ישראל
42Warlow shill, אברהם
39Bloom, יוסף
39Brown, אריאל
39Goldberg, אברהם
38Friedman, אליהו
36Luftig, נח
34Raskin, עוזיאל
33Goldberg, (יוסף (א
33Groner, (יצחק דוד(מ
31Jacobson, ישראלThis page was last updated on: Thursday, י"א שבט ה'תשעט - January 17, 2019 (11:11am)