משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
75Abenaim, אפרים
1327Abenaim, מנחם מענדל
4335Abenaim, מרדכי פתחיה
1998Abenaim, ראובן
714Abenaim, שלמה
14Adelist, אברהם
1Adelist, דובי
2122Adelist, דוד
8Adelist, יהודה
10Adelist, מענדל
77Adelist, צבי
2607Adelist, שמואל
8Adelman, בנימין
29Ainsorth, מנחם מענדל
8Ainsworth, אבי
4Ainsworth, משה
44Ainsworth, מתתיהו
14Allen, דובי
38Althaus, יעקב
61Althaus, פינחס
10Amzalak, ארי-ה
1307Amzalak, חיים
1314Amzalak, 'שמואל גדלי
340Aron, אביגדור
4Aron, יונתן
12Aron, ישראל פייוועל
79Aron, מענדל
20Aron, סעדי-ה
11Aron, צוריאל
6Ash, יצחק
8Azriel, יפחח
12Balbin, שמואל אליהו
143Baskin, רפאל הכהן
93Bekker, יוסף
1720Belfer, אשר
11Belfer, מרדכי
108Belfer, (נתן (א
4Benzur, אשר
15Benzur, לוי
32Berkovits, עקיבא
3Berkowitz, צבי
20Binder, מנחם מענדל
32Bird, אור
6Bird, נהוראי
643Blesofsky, בן ציון
1520Blesofsky, יוסף יצחק
243Blesofsky, מנחם מענדל
1841Blesofsky, שניאור זלמן
118Block, אפרים
947Bloom, יוסף
46Bloom, מנחם מענדל
46Bloom, שניאור זלמן
69Briskin, חיים
211Brown, אריאל
254Brown, מאיר
53Brown, מנחם שרגא
11Burger, אורן
46Chaiken, מענדל
33Chol, גבריאל
1Cohen, א---ל---י
8Cohen, אבידל דוב
8Cohen, טל
13Cohen, יוסף
1370Cohen, מיכאל
890Cohen, מנחם מענדל
7Cohen, עזרא
854Cohen, שניאור זלמן
1733Cooper, יואב
140Cooper, יצחק דוד
5Cowen, ארי-ה לייב
21Creighton, יונתן
834Cyprys, זאב צבי
5Cyprys, יואל
1021Cyprys, יוסף יצחק
559Cyrulnik, ישראל
330Cyrulnik, מענדל
20Cyrulnik, ראובן
3689Cyrulnik, שלום דובער
14Danino, איתם
5Davendy, אלימלך
18De Vries, מיכאל
252Deren, מנחם
166Derren, אייזיק
8Dolnikov, ישראל
118Doron, יואל
2380Doron, מנחם מענדל
16Eckstein, אברהם
2Eckstein, מיכאל
1Eckstein, משה
3110Edelman, דוד אליהו
659Edelman, חיים
2946Edelman, יואל
484Edelman, יוסף
1050Edelman, ישראל
122Edelman, מנחם מענדל
38Edelman, שלום
6Eichler (usa), צבי
13Eisenberg, יצחק
10Eisenberg, משה
6Ekman, יחיאל יצחק
127Engel, יואל
87Engel, (לוי(מ
361Engel, ליימא חיים
49Engel, עוזיאל
2Engel, שלום
803Engel, שמואל
78Engel, שניאור זלמן
2Faigenbaum, כלב
12Farkas, ארי
12Feiginbaum, זושא
1001Finkin, עקיבא
32Fixler, ישי
64Flescher, בנימין
12Flescher, שלמה
4Franco, אלי-ה
8Frenkel, אריאל
13Frenkel, יאיר
11Frenkel, יעקב ישראל
150Friedman, אליהו
11Ganiev, עדן
16Garfield, איתן
8Gavrielli, עקיבא
8Gershman, בנימין
1207Gershman, גלעד
12Gershman, יוסף
277Gershman, עזרא
34Gestetner, מענדל
26Gestetner, נתן
22Glasman, אבא
31Glasman, זאב
10Glasman, לוי
4Glasman, משה
7Glasner, בנימין
23Glassman, שלום דובער
14Gold, איתן
423Goldberg, אברהם
398Goldberg, אלחנן
6Goldberg, בנימין
2Goldberg, יהושע
380Goldberg, (יוסף (א
11Goldberg, ישראל
19Goldberg, לוי
401Goldberg, (מנחם(ש
268Goldberg, (מענדל(א
5Goldfarb, יהודה
17Goldfarb, ראובן
16Goldhirsh, שמשון
50Goldman, נרי-ה
188Goldman, ששון
141Goldstein, אליהו לייב
28Goldstien, שלום
352Gopin, יוסף
204Gordon, אברהם משה
32Gordon, בן ציון
107Gordon, זאב
3333Gordon, יעקב דוד
38Gordon, ישראל
54Gordon, ישראל ארי-ה לייב
31Gordon, משה צבי
2110Gordon, שלום דובער
4Gorelik, אליהו
44Gorelik, מענדל
3Gorelik, (נחום (י
3Gorelik-(USA), (מענדל (י
4Gotleib, גדעון
4Gotlieb, גבריאל
6Green, שמואל יוסף
2234Greenbaum, אלחנן
156Greenbaum, חיים שניאור זלמן
50Greenbaum, יצחק
319Greenbaum, מאיר
1387Greenbaum, מנחם מענדל
189Greenbaum, שמואל יוסף
812Groner, יוחנן
290Groner, (יצחק דוד(מ
78Groner, ישעיה
685Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
210Groner, שניאור זלמן
426Gross, מנחם מענדל
4Grossberg, זכרי-ה
6Grossberg, יהודה
19Grossberg, ישראל
104Grossman, אלימלך הלוי
1Gurevich (Q), דוד
52Gutnick, אהרן
17Gutnick, אליהו
32Gutnick, (חיים (א
226Gutnick, ישראל
185Gutnick, (ישראל (מ
6Gutnick, (מנחם מענדל (ד
858Gutnick, (שניאור חיים (ז
5Haller, יוסף
8Haller, יצחק
2Hammer, משה
6Harkham, אברהם ישעיה
9Hauseman, בנימין
6Hauseman, גבריאל
95Heidingsfeld, לוי
10Heidingsfeld, מנחם מענדל
79Herbst, נח
10Herzberg, (אלי-(הו
6Hillel, הירש
2026Hoch, ארי
105Hoch, דובער
53Hoch, משה
504Hoch, שניאור חיים
6Hoenders, אשר
115Hoota, רפאל
9Hoota, שניאור
81Horowitz, עדן
39Horowitz, שי
8Israel, שלב
33Israel Chaziz, יוסף אלעד
6Jacobs, אליהו
18Jacobs, ארי
12Jacobson, דובער
148Jacobson, זלמן
950Jacobson, יוסף
31Jacobson, ישראל
447Jacobson, מנחם מענדל
15Jacobson, שמואל
9Jofee, אורי
209Jofee, גבריאל
482Johnson, יוסף חיים
1188Johnson, מנחם מענדל
9Johnson, שניאור זלמן
18Joseph, אברהם
19Joseph, בנימין
34Josephson, ירמיהו חיים
8Josephson, משה
153Kahn, אליהו
408Kahn, נחום זלמן
72Kantor, משה
27Karnowsky, יעקב
43Karnowsky, מענדל
26Karnowsky, ראובן
12Kass, יונה
89Kass, רפאל
32Kassman, זכרי-ה
38Kassman, יהושע
1Kassman, לוי
29Kaufman, אריאל
4Kazatzky, דניאל
353Kerbel, 'אחי
148Kirshenbaum, אריה
4Kishenbaum, מענדל
4Klein, בנימין
103Klein, גבריאל
343Kohn, יצחק
39Kohn, מאיר
1012Kohn, מנחם מענדל
1Komar, ארי
4Korf, אברהם
302Korik, מענדל
1378Kornhauser, אליהו
4Kornhauser, יצחק
65Kornhauser, ישראל
49Kornhauser, מענדל
1178Kornhauser, נתן
5Kraemer, ארי
15Krapivin, זכריה
64Kurinski, שניאור זלמן
562Kurinsky, מרדכי
2Kurinsky, שמואל דוד
4Langer, עמיחי
4Lebovits, ברוך
4Lebowitz, דוד
37Lesches, אלחנן
4Lesches, זאב
11212Lesches, יוסף יצחק
5841Lesches, שניאור זלמן
36Levine, שמואל יצחק
8Liberow, חיים
15Liberow, (ישראל(מ
315Lieberow, ישראל
431Lieberow, מענדל
1697Lieder, מנחם מענדל
93Lipskier, אלחנן
3070Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1177Lipskier, (יוסף יצחק(מ
115Lipskier, יעקב יהודה
767Lipskier, ישראל ארי' לייב
10Lipskier, משה
8199Lipskier, שמואל
270Lipskier, (שניאור זלמן(מ
17Loebenstein, אלחנן
4Loebenstien, לוי
37Loewenthal, ברוך
35Loewenthal, מענדל
62Luftig, נח
11Maaman, ליעם
6Maclachlan, יהושע
6Mazoz, מענדל
129Merber, חיים מאיר
9Merber, יהודה
12Meyer, אברהם
123Meyer, יהושע
21Mickmacher, יואל
12Micmacher, בנימן
15Mirochkin, אלון
6Mirochnik, איתן
4Mishulovin, אליעזר
5Morozow, זלמן
24Morozow, שלום משה
8Moshel, אשר
18Moss, דניאל
1Moss, מרדכי
26Muller, יוסף
4Munz, לוי
10Myers, יהודה
553Nagel, אלחנן
427Nakar, מנחם
353Nakar, שלום בער
342Nathanson, יוםף יצחק
106Nathanson, מאיר
6Navi, מנחם
4Nerenberg, אליקים
23Nerenberg, בן ציון
36Nerenberg, חיים
12Nerenberg, יששכר
845New, אברהם
217New, אשר
18New, דן
52New, יעקב
33Nitzan, גל
290Nitzan, יובל
33Nossbaum, דניאל
4Nossbaum, יהושע
12Nossbaum, עקיבא
1913Odze, יצחק אייזיק
3534Odze, ישעיה יעקב
264Odze, שמואל
47Ohion, אלירן
2657Oliver, שניאור זלמן
20Osep, לוי
64Ossip, גבריאל
3Oyberman, ישראל
126Paconowski, מרדכי אלימלך
3Paconowski, פנחס
11Paluch, גבריאל
5Piemonow, אליהו
342Pinczower, ראובן
48Pinson, יהושע
6Pinson, שניאור חיים
3Poelezos, בנימין
7Quintr, אשר
15Rabin, אהרן
123Raskin, יוסף יצחק
7Raskin, יעקב
12Raskin, ישראל
26Raskin, (לוי (י
34Raskin, עוזיאל
29Raskin, שניאור זלמן
8Raymon, אהרן
109Reicher, זאב
565Reicher, יוסף
33Reicher, ישראל
39Reicher, שניאור
154Reuben, צבי
8Reuben, שמואל
21Rimler, צבי
108Rosen, איתן
69Rosenbaum, ארי-ה לייב
599Rosenbaum, יוסף צבי
31Rosenbaum, מיכאל
18Rosenbaum, שניאור זלמן
32Rosenberg, כפיר
18Rosenthal, יהודה בער
132Rosenthal, צבי דוד
6Rostkier, בנימין
20Rostkier, דוב
41Rostkier, יהושע זכריה
14Rothchild, רפאל
4Rubenstein, סלה
24Rubinstein, זוהר
195Ruschinek, לוי
35Ruschniek, אברהם יהודה
53Ruschniek, אשר
126Ruschniek, יהודה
41Ruschniek, שלום
10Sacho, יהושע
30Samuel, שמואל
8Sar Shalom, אור
3Schachna, דובי
748Schachter, אברהם
38Schachter, זאב
813Schachter, נתן יצחק
226Schneier, אברהם
4Schneier, דניא-ל
103Schneier, מענדל
9Schreiber, שלום
12Segal, אלישע
8Segal, ארי יונתן
20Segal, בנימין
8Segal, שת
65Serebryanski, חנוך
179Serebryanski, מענדל
168Serebryanski, שמואל
2356Serebryanski, שמעון
1526Serebryanski, (שניאור(מ
76Shapiro, זלמן
138Shapiro, יוסף
14Shapiro, שמואל
4Shmelkin, אפרים
452Shmerling, דניא-ל
4Siegel, אשר
133Silver, אסף לוי
50Slater, מנחם יעקב
8Slater, שמואל
15Smith, יעקב
15Smith, נתן יהודה
21Steinberg, ארז
1609Stern, דובער
3Stern, לוי יצחק
5766Stern, מנחם מענדל
3091Stern, שמואל
76Stiefel, ישראל
890Sufrin, דובי
12Sufrin, יוסף יצחק
759Sufrin, נחום
11Szental, יהושע
6Szental, מיכאל
8Szental, שאול
68Sziewicz, משה
10Sziewicz, צבי אליהו
33Sziewitz, נועם
1174Szmerling, לוי
95Szmerling, מענדל
8Tamir, רפאל
7184Tayar, אליהו
15Tayar, זאב
101Tayar, יוסף יצחק
1564Tayar, מענדל
1607Tenenboim, אברהם זאב
21Tenenboim, אברהם שלמה
115Tenenboim, בצלאל
137Tenenboim, משה גדליה
40Tenne, ראובן
64Tennenbaum, אלחנן
17Tesler, יהושע
350Tilson, שמחה
126Tsap, ברוך ישעיה
6Turner, מרדכי
14Tuval, יצחק
47Van der Plaat, בנימין
6Vogel, טוביה
9Vorchheimer, בער
9Wajsbort, יהושע
29Wallace, צמח
5Warlow Shil, יהודה לייב
101Warlow shill, אברהם
15Warlowshill, בנימין
4Weinstein, דניאל
23Weiss, נתן
55Welis, אהרן
24Welis, יעקב
78Welis, לוי
8Werdiger, רפאל
4White, שמואל
290Winner, משה
1129Winner, שמואל
680Wolf, אבא
317Wolf, בערל
20Wolf, יצחק צבי
68Wolf, מנחם
5Wolf, נח
15Wonder, 'יהודה ארי
16Wonder, מענדל
8Yashaev, יוסף
31Yehudah, ירין
246Yitschaki, שלמה
6Yudasen, שלום
16Yudassen, סענדער
10Yurkowicz, יעקב
47Zaks, אריאל
8Zaks, יהושע
6Zeimer, אלון
26Zeimer, יעקב
15Zeimer, מנחם
Numerical Order
11212Lesches, יוסף יצחק
8199Lipskier, שמואל
7184Tayar, אליהו
5841Lesches, שניאור זלמן
5766Stern, מנחם מענדל
4335Abenaim, מרדכי פתחיה
3689Cyrulnik, שלום דובער
3534Odze, ישעיה יעקב
3333Gordon, יעקב דוד
3110Edelman, דוד אליהו
3091Stern, שמואל
3070Lipskier, יהושע שניאור זלמן
2946Edelman, יואל
2657Oliver, שניאור זלמן
2607Adelist, שמואל
2380Doron, מנחם מענדל
2356Serebryanski, שמעון
2234Greenbaum, אלחנן
2122Adelist, דוד
2110Gordon, שלום דובער
2026Hoch, ארי
1998Abenaim, ראובן
1913Odze, יצחק אייזיק
1841Blesofsky, שניאור זלמן
1733Cooper, יואב
1720Belfer, אשר
1697Lieder, מנחם מענדל
1609Stern, דובער
1607Tenenboim, אברהם זאב
1564Tayar, מענדל
1526Serebryanski, (שניאור(מ
1520Blesofsky, יוסף יצחק
1387Greenbaum, מנחם מענדל
1378Kornhauser, אליהו
1370Cohen, מיכאל
1327Abenaim, מנחם מענדל
1314Amzalak, 'שמואל גדלי
1307Amzalak, חיים
1207Gershman, גלעד
1188Johnson, מנחם מענדל
1178Kornhauser, נתן
1177Lipskier, (יוסף יצחק(מ
1174Szmerling, לוי
1129Winner, שמואל
1050Edelman, ישראל
1021Cyprys, יוסף יצחק
1012Kohn, מנחם מענדל
1001Finkin, עקיבא
950Jacobson, יוסף
947Bloom, יוסף
890Cohen, מנחם מענדל
890Sufrin, דובי
858Gutnick, (שניאור חיים (ז
854Cohen, שניאור זלמן
845New, אברהם
834Cyprys, זאב צבי
813Schachter, נתן יצחק
812Groner, יוחנן
803Engel, שמואל
767Lipskier, ישראל ארי' לייב
759Sufrin, נחום
748Schachter, אברהם
714Abenaim, שלמה
685Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
680Wolf, אבא
659Edelman, חיים
643Blesofsky, בן ציון
599Rosenbaum, יוסף צבי
565Reicher, יוסף
562Kurinsky, מרדכי
559Cyrulnik, ישראל
553Nagel, אלחנן
504Hoch, שניאור חיים
484Edelman, יוסף
482Johnson, יוסף חיים
452Shmerling, דניא-ל
447Jacobson, מנחם מענדל
431Lieberow, מענדל
427Nakar, מנחם
426Gross, מנחם מענדל
423Goldberg, אברהם
408Kahn, נחום זלמן
401Goldberg, (מנחם(ש
398Goldberg, אלחנן
380Goldberg, (יוסף (א
361Engel, ליימא חיים
353Kerbel, 'אחי
353Nakar, שלום בער
352Gopin, יוסף
350Tilson, שמחה
343Kohn, יצחק
342Nathanson, יוםף יצחק
342Pinczower, ראובן
340Aron, אביגדור
330Cyrulnik, מענדל
319Greenbaum, מאיר
317Wolf, בערל
315Lieberow, ישראל
302Korik, מענדל
290Groner, (יצחק דוד(מ
290Nitzan, יובל
290Winner, משה
277Gershman, עזרא
270Lipskier, (שניאור זלמן(מ
268Goldberg, (מענדל(א
264Odze, שמואל
254Brown, מאיר
252Deren, מנחם
246Yitschaki, שלמה
243Blesofsky, מנחם מענדל
226Gutnick, ישראל
226Schneier, אברהם
217New, אשר
211Brown, אריאל
210Groner, שניאור זלמן
209Jofee, גבריאל
204Gordon, אברהם משה
195Ruschinek, לוי
189Greenbaum, שמואל יוסף
188Goldman, ששון
185Gutnick, (ישראל (מ
179Serebryanski, מענדל
168Serebryanski, שמואל
166Derren, אייזיק
156Greenbaum, חיים שניאור זלמן
154Reuben, צבי
153Kahn, אליהו
150Friedman, אליהו
148Jacobson, זלמן
148Kirshenbaum, אריה
143Baskin, רפאל הכהן
141Goldstein, אליהו לייב
140Cooper, יצחק דוד
138Shapiro, יוסף
137Tenenboim, משה גדליה
133Silver, אסף לוי
132Rosenthal, צבי דוד
129Merber, חיים מאיר
127Engel, יואל
126Paconowski, מרדכי אלימלך
126Ruschniek, יהודה
126Tsap, ברוך ישעיה
123Meyer, יהושע
123Raskin, יוסף יצחק
122Edelman, מנחם מענדל
118Block, אפרים
118Doron, יואל
115Hoota, רפאל
115Lipskier, יעקב יהודה
115Tenenboim, בצלאל
109Reicher, זאב
108Belfer, (נתן (א
108Rosen, איתן
107Gordon, זאב
106Nathanson, מאיר
105Hoch, דובער
104Grossman, אלימלך הלוי
103Klein, גבריאל
103Schneier, מענדל
101Tayar, יוסף יצחק
101Warlow shill, אברהם
95Heidingsfeld, לוי
95Szmerling, מענדל
93Bekker, יוסף
93Lipskier, אלחנן
89Kass, רפאל
87Engel, (לוי(מ
81Horowitz, עדן
79Aron, מענדל
79Herbst, נח
78Engel, שניאור זלמן
78Groner, ישעיה
78Welis, לוי
77Adelist, צבי
76Shapiro, זלמן
76Stiefel, ישראל
75Abenaim, אפרים
72Kantor, משה
69Briskin, חיים
69Rosenbaum, ארי-ה לייב
68Sziewicz, משה
68Wolf, מנחם
65Kornhauser, ישראל
65Serebryanski, חנוך
64Flescher, בנימין
64Kurinski, שניאור זלמן
64Ossip, גבריאל
64Tennenbaum, אלחנן
62Luftig, נח
61Althaus, פינחס
55Welis, אהרן
54Gordon, ישראל ארי-ה לייב
53Brown, מנחם שרגא
53Hoch, משה
53Ruschniek, אשר
52Gutnick, אהרן
52New, יעקב
50Goldman, נרי-ה
50Greenbaum, יצחק
50Slater, מנחם יעקב
49Engel, עוזיאל
49Kornhauser, מענדל
48Pinson, יהושע
47Ohion, אלירן
47Van der Plaat, בנימין
47Zaks, אריאל
46Bloom, מנחם מענדל
46Bloom, שניאור זלמן
46Chaiken, מענדל
44Ainsworth, מתתיהו
44Gorelik, מענדל
43Karnowsky, מענדל
41Rostkier, יהושע זכריה
41Ruschniek, שלום
40Tenne, ראובן
39Horowitz, שי
39Kohn, מאיר
39Reicher, שניאור
38Althaus, יעקב
38Edelman, שלום
38Gordon, ישראל
38Kassman, יהושע
38Schachter, זאב
37Lesches, אלחנן
37Loewenthal, ברוך
36Levine, שמואל יצחק
36Nerenberg, חיים
35Loewenthal, מענדל
35Ruschniek, אברהם יהודה
34Gestetner, מענדל
34Josephson, ירמיהו חיים
34Raskin, עוזיאל
33Chol, גבריאל
33Israel Chaziz, יוסף אלעד
33Nitzan, גל
33Nossbaum, דניאל
33Reicher, ישראל
33Sziewitz, נועם
32Berkovits, עקיבא
32Bird, אור
32Fixler, ישי
32Gordon, בן ציון
32Gutnick, (חיים (א
32Kassman, זכרי-ה
32Rosenberg, כפיר
31Glasman, זאב
31Gordon, משה צבי
31Jacobson, ישראל
31Rosenbaum, מיכאל
31Yehudah, יריןThis page was last updated on: Thursday, י"ב אלול ה'תשעט - September 12, 2019 (2:21pm)