משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
6Abenaim, אפרים
1081Abenaim, מנחם מענדל
1576Abenaim, מרדכי פתחיה
163Abenaim, ראובן
1347Abenaim, שלמה
7Adelist, אברהם
12Adelist, דובי
340Adelist, דוד
23Adelist, משה
38Adelist, צבי
1998Adelist, שמואל
13Adelman, אהרן
8Aharon, צוריאל
42Ainsorth, מנחם מענדל
6Ainsworth, אבי
14Ainsworth, מתתיהו
10Allen, דובי
14Althaus, יעקב
3Amzalak, אהרן
730Amzalak, חיים
1279Amzalak, 'שמואל גדלי
77Aron, מענדל
52Aron, סעדי-ה
8Azriel, יפתח
12Azriel, עז
33Balbin, שמואל אליהו
23Baskin, רפאל הכהן
32Bekker, יוסף
40Belfer, אשר
12Belfer, מרדכי
48Belfer, (נתן (א
7Benzur, יחזקאל
24Bergman, יונתן
6Berkovits, עקיבא
23Bindetzky, יוסף חיים
10Bird, אור
2Bird, נהוראי
651Blesofsky, בן ציון
493Blesofsky, יוסף יצחק
95Blesofsky, מנחם מענדל
1660Blesofsky, שניאור זלמן
304Block, אפרים
154Bloom, יוסף
8Bloom, מענדל
125Bloom, שניאור זלמן
82Briskin, חיים
10Briskin, רפאל
67Brown, אריאל
153Brown, מאיר
9Burger, אורן
18Burger, רפאל
11Chaiken, מענדל
8Cohen, טל
960Cohen, מיכאל
378Cohen, מנחם מענדל
6Cohen, עזרא
530Cohen, שניאור זלמן
780Cooper, יואב
26Cooper, יצחק דוד
758Cyprys, זאב צבי
109Cyprys, יואל
149Cyprys, יוסף יצחק
154Cyrulnik, ישראל
538Cyrulnik, מענדל
2887Cyrulnik, שלום דובער
4Danino, עקיבא
5De Vries, מיכאל
282Deren, מנחם
8Derren, אייזיק
23Doron, ברוך בנימין
2794Doron, מנחם מענדל
20Eckstein, אברהם
2616Edelman, דוד אליהו
614Edelman, חיים
5729Edelman, יואל
618Edelman, יוסף
168Edelman, ישראל
56Edelman, מנחם מענדל
30Eisenberg, יצחק
14Eisenberg, משה
8Ekman, יחיאל יצחק
15Engel, יואל
2090Engel, לוי יצחק
139Engel, (לוי(מ
528Engel, ליימא חיים
6Engel, עוזיאל
563Engel, שמואל
4Engel, שניאור זלמן
55Feldman, אברהם הכהן
1Feldman, מישע
4Finkin, עקיבא
53Fixler, ישי
209Flescher, בנימין
50Flescher, שלמה
8Franck, יעקב
36Fraser, יהודה
9Frenkel, אריאל
14Frenkel, יאיר
59Frenkel, יעקב ישראל
46Friedman, אליהו
11Ganiev, עדן
3Gansburg, שמשון
4Gershman, בנימין
80Gershman, גלעד
8Gershman, יוסף
13Gershman, לוי
43Gestetner, נתן
23Glasman, אבא
14Glasman, לוי
36Glasman, משה
6Gluzman, דוד לייב
40Gold, איתן
59Gold, דורון אבישי
653Goldberg, אברהם
811Goldberg, אלחנן
12Goldberg, בנימין
1Goldberg, יהושע
16Goldberg, (יוסף (א
467Goldberg, (מנחם(ש
95Goldberg, (מענדל(א
6Goldfarb, ראובן
180Goldhirsh, שמשון
16Goldman, נרי-ה
30Goldman, נתנאל
37Goldman, ששון
62Goldstein, אליהו לייב
83Goldstien, שלום
368Gopin, יוסף
162Gordon, אברהם משה
49Gordon, בן ציון
20Gordon, זאב
4388Gordon, יעקב דוד
13Gordon, ישראל
6Gordon, ישראל ארי-ה לייב
1Gordon, צבי
584Gordon, שלום דובער
6Gorelik, מענדל
7Gotleib, גדעון
18Gotlieb, גבריאל
4230Greenbaum, אלחנן
79Greenbaum, חיים שניאור זלמן
120Greenbaum, מאיר
2437Greenbaum, מנחם מענדל
95Greenbaum, שמואל יוסף
552Groner, יוחנן
27Groner, (יצחק דוד(מ
8Groner, ישעיה
581Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
123Groner, שמואל
34Groner, שניאור זלמן
1244Gross, מנחם מענדל
14Grossberg, ישראל
18Grossman, אלימלך
40Gurevitch, שניאור זלמן
30Gutnick, אהרן
28Gutnick, אליהו
1Gutnick, (חיים (א
6Gutnick, ישראל
44Gutnick, (ישראל (מ
17Gutnick, (מנחם מענדל (ד
395Gutnick, (שניאור חיים (ז
438Gutnick, (שניאור חיים(ד
7Haller, יצחק
8Hauseman, בנימין
20Hauseman, גבריאל
23Heidingsfeld, מנחם מענדל
12Herbst, נח
6Herszberg, יואל
6Herzberg, עקיבא
1279Hoch, ארי
20Hoch, דובער
26Hoch, משה
5Hoch, שניאור חיים
16Hoenders, אשר
15Hoota, מתתיהו
287Hoota, רפאל
18Hoota, שניאור
9Horowitz, עדן
2Jacks, שלום דובער
6Jacobs, אליהו
4Jacobs, אלכסנדר
21Jacobs, ארי
28Jacobson, זלמן
897Jacobson, יוסף
167Jacobson, מנחם מענדל
11Jofee, גבריאל
116Johnson, יוסף חיים
464Johnson, מנחם מענדל
8Johnson, שניאור זלמן
41Joseph, אברהם
19Joseph, בנימין
4Joseph, משה
7Josephson, ירמיהו חיים
7Josephson, משה
284Jurkowitz, נפתלי
33Kahn, אליהו
167Kahn, אפרים
156Kahn, נחום זלמן
307Kantor, משה
18Karnowsky, יעקב
9Karnowsky, מענדל
21Karnowsky, ראובן
10Kass, יונה
92Kerbel, 'אחי
14Kirshenbaum, אריה
39Klein, גבריאל
17Kluwgant, אברהם דוד
130Kohn, יצחק
4Kohn, מאיר
323Kohn, מנחם מענדל
26Korik, מענדל
46Kornhauser, אליהו
38Kornhauser, מענדל
756Kornhauser, נתן
7Kraemer, אברהם
6Kraemer, שמעי
15Kuran, משה
6Kurinski, שניאור זלמן
21Kurinsky, שמואל דוד
11Lebovits, ברוך
4Lebowitz, דוד
88Lesches, אלחנן
10181Lesches, יוסף יצחק
1366Lesches, שניאור זלמן
335Lever, יחזקאל
6Levin, שמואל
23Levine, שמואל יצחק
3Lewis, לוי
15Liberow, חיים
8Liberow, (ישראל(מ
204Lieberow, ישראל
385Lieder, מנחם מענדל
166Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
68Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
79Lipskier, אלחנן
3605Lipskier, יהושע שניאור זלמן
71Lipskier, יעקב יהודה
1682Lipskier, ישראל ארי' לייב
2761Lipskier, שמואל
6Loebenstein, אלחנן
24Loewenthal, ברוך
26Loewenthal, מענדל
17Luftig, נח
9Maclachlan, יהושע
20Marcus, חיים
85Merber, חיים מאיר
11Meyer, אברהם
179Meyer, יהושע
28Meyer, יעקב
74Meyer, משה
9Mickmacher, יואל
1Micmacher, אשר
4Micmacher, בנימן
29Milner, שמעון
16Mirochnik, איתן
120Morozow, אלחנן
58Morozow, זלמן
14Morozow, שלום משה
15Moshel, אהרן זאב
6Moss, יונה
19Mosss, יהודה
20Muller, יוסף
131Nagel, אלחנן
8Naiman, נתן
51Nakar, מנחם
134Nakar, שלום בער
112Nathanson, יוםף יצחק
22Nathanson, מאיר
21Nerenberg, חיים
16Nerenberg, יששכר
124New, אברהם
76New, אשר
6New, דן
167Niasoff, לוי
43Nitzan, גל
11Nitzan, יובל
26Nossbaum, דניאל
8Nossbaum, עקיבא
842Odze, יצחק אייזיק
3247Odze, ישעיה יעקב
15Odze, שמואל
8Oliver, שניאור זלמן
21Osep, גבריאל
6Osep, לוי
4Oyberman, ישראל
43Paconowski, שמשון
11Paluch, גבריאל
228Pinczower, ראובן
16Pinson, יהושע
2Poelezos, בנימין
16Rabin, אהרן
6Raskin, יואל
8Raskin, יוסף יצחק
6Raskin, יעקב
4Raskin, לוי
23Raskin, עוזיאל
2Raskin, שניאור זלמן
11Raymon, אהרן
124Reicher, זאב
214Reicher, שלום
99Reicher, שניאור
270Reuben, צבי
6Reuben, שמואל
10Reyder, ישראל
58Rimler, ישראל
10Rimler, צבי
17Rosen, איתן
40Rosenbaum, ארי-ה לייב
10Rosenbaum, דניאל
807Rosenbaum, יוסף צבי
12Rosenbaum, מיכאל
11Rosenbaum, שניאור זלמן
4Rosenberg, מיכאל
33Rosenthal, צבי דוד
12Rostkier, בנימין
14Rostkier, יהושע זכריה
1Roth, נפתלי
28Rubinstein, זוהר
260Ruschinek, לוי
7Ruschniek, אברהם יהודה
17Ruschniek, אשר
64Ruschniek, יהודה
4Sabbah, שניאור
21Sacho, יהושע
9Samuel, שמואל
4Sar Shalom, אור
7Schachna, דובי
297Schachter, אברהם
210Schachter, אייזיק
9Schachter, זאב
135Schneier, אברהם
19Schneier, דובי
25Schneier, מענדל
98Schreiber, שלום
16Segal, אלישע
13Segal, ארי יונתן
19Segal, בנימין
51Segal, דורון
6Segal, שת
23Seligman, ארי
100Serebryanski, חנוך
28Serebryanski, מענדל
88Serebryanski, שמואל
1376Serebryanski, שמעון
804Serebryanski, (שניאור(מ
254Shapiro, זלמן
854Shapiro, יוסף
128Shmerling, דניא-ל
95Silver, אסף
6Slater, שמואל
6Slavin, יצחק
54Slonim, נפתלי
4Slonim, רפאל
5Smith, יעקב
9Smith, נתן
12Steinberg, ארז
377Stern, דובער
1516Stern, מנחם מענדל
390Stern, שמואל
81Stiefel, ישראל
386Sufrin, דובי
423Sufrin, נחום
6Szental, מיכאל
25Sziewicz, משה
116Szmerling, מענדל
8Tamir, רפאל
2848Tayar, אליהו
8Tayar, יוסף יצחק
294Tayar, מענדל
4Telsla, יהושע
9Tenenboim, אברהם
1040Tenenboim, אברהם זאב
94Tenenboim, בצלאל
97Tenenboim, משה גדליה
85Tenne, ראובן
105Tennenbaum, אלחנן
11Tesler, אדם
150Tilson, שמחה
58Tsap, ברוך ישעיה
3Turner, מרדכי
8Vallins, עקיבא
11Vogel, טוביה
6Vorchheimer, בער
6Wajsbort, יהושע
31Warlow Shil, אברהם
4Weinstein, אשר
6Weinstein, דניאל
30Weinstein, יצחק תום
2Weiss, נתן
12Welis, חיים
6Welis, יעקב
5Welis, לוי
8Werdiger, רפאל
15Werdiger (D), שניאור זלמן
61Wernick, שלום בער
204Winner, משה
2829Winner, שמואל
294Wolf, בערל
10Wolf, יצחק צבי
1Wolf, נח
118Wolf, נחום זלמן
24Wonder, מענדל
13Yehudah, ירין
165Yitschaki, שלמה
49Yitschaki, שמואל
11Yudasen, שלום
25Yudassen, זושא
11Yudassen, סענדער
10Zeimer, אלון
8Zeimer, יעקב
Numerical Order
10181Lesches, יוסף יצחק
5729Edelman, יואל
4388Gordon, יעקב דוד
4230Greenbaum, אלחנן
3605Lipskier, יהושע שניאור זלמן
3247Odze, ישעיה יעקב
2887Cyrulnik, שלום דובער
2848Tayar, אליהו
2829Winner, שמואל
2794Doron, מנחם מענדל
2761Lipskier, שמואל
2616Edelman, דוד אליהו
2437Greenbaum, מנחם מענדל
2090Engel, לוי יצחק
1998Adelist, שמואל
1682Lipskier, ישראל ארי' לייב
1660Blesofsky, שניאור זלמן
1576Abenaim, מרדכי פתחיה
1516Stern, מנחם מענדל
1376Serebryanski, שמעון
1366Lesches, שניאור זלמן
1347Abenaim, שלמה
1279Amzalak, 'שמואל גדלי
1279Hoch, ארי
1244Gross, מנחם מענדל
1081Abenaim, מנחם מענדל
1040Tenenboim, אברהם זאב
960Cohen, מיכאל
897Jacobson, יוסף
854Shapiro, יוסף
842Odze, יצחק אייזיק
811Goldberg, אלחנן
807Rosenbaum, יוסף צבי
804Serebryanski, (שניאור(מ
780Cooper, יואב
758Cyprys, זאב צבי
756Kornhauser, נתן
730Amzalak, חיים
653Goldberg, אברהם
651Blesofsky, בן ציון
618Edelman, יוסף
614Edelman, חיים
584Gordon, שלום דובער
581Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
563Engel, שמואל
552Groner, יוחנן
538Cyrulnik, מענדל
530Cohen, שניאור זלמן
528Engel, ליימא חיים
493Blesofsky, יוסף יצחק
467Goldberg, (מנחם(ש
464Johnson, מנחם מענדל
438Gutnick, (שניאור חיים(ד
423Sufrin, נחום
395Gutnick, (שניאור חיים (ז
390Stern, שמואל
386Sufrin, דובי
385Lieder, מנחם מענדל
378Cohen, מנחם מענדל
377Stern, דובער
368Gopin, יוסף
340Adelist, דוד
335Lever, יחזקאל
323Kohn, מנחם מענדל
307Kantor, משה
304Block, אפרים
297Schachter, אברהם
294Tayar, מענדל
294Wolf, בערל
287Hoota, רפאל
284Jurkowitz, נפתלי
282Deren, מנחם
270Reuben, צבי
260Ruschinek, לוי
254Shapiro, זלמן
228Pinczower, ראובן
214Reicher, שלום
210Schachter, אייזיק
209Flescher, בנימין
204Lieberow, ישראל
204Winner, משה
180Goldhirsh, שמשון
179Meyer, יהושע
168Edelman, ישראל
167Jacobson, מנחם מענדל
167Kahn, אפרים
167Niasoff, לוי
166Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
165Yitschaki, שלמה
163Abenaim, ראובן
162Gordon, אברהם משה
156Kahn, נחום זלמן
154Bloom, יוסף
154Cyrulnik, ישראל
153Brown, מאיר
150Tilson, שמחה
149Cyprys, יוסף יצחק
139Engel, (לוי(מ
135Schneier, אברהם
134Nakar, שלום בער
131Nagel, אלחנן
130Kohn, יצחק
128Shmerling, דניא-ל
125Bloom, שניאור זלמן
124New, אברהם
124Reicher, זאב
123Groner, שמואל
120Greenbaum, מאיר
120Morozow, אלחנן
118Wolf, נחום זלמן
116Johnson, יוסף חיים
116Szmerling, מענדל
112Nathanson, יוםף יצחק
109Cyprys, יואל
105Tennenbaum, אלחנן
100Serebryanski, חנוך
99Reicher, שניאור
98Schreiber, שלום
97Tenenboim, משה גדליה
95Blesofsky, מנחם מענדל
95Goldberg, (מענדל(א
95Greenbaum, שמואל יוסף
95Silver, אסף
94Tenenboim, בצלאל
92Kerbel, 'אחי
88Lesches, אלחנן
88Serebryanski, שמואל
85Merber, חיים מאיר
85Tenne, ראובן
83Goldstien, שלום
82Briskin, חיים
81Stiefel, ישראל
80Gershman, גלעד
79Greenbaum, חיים שניאור זלמן
79Lipskier, אלחנן
77Aron, מענדל
76New, אשר
74Meyer, משה
71Lipskier, יעקב יהודה
68Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
67Brown, אריאל
64Ruschniek, יהודה
62Goldstein, אליהו לייב
61Wernick, שלום בער
59Frenkel, יעקב ישראל
59Gold, דורון אבישי
58Morozow, זלמן
58Rimler, ישראל
58Tsap, ברוך ישעיה
56Edelman, מנחם מענדל
55Feldman, אברהם הכהן
54Slonim, נפתלי
53Fixler, ישי
52Aron, סעדי-ה
51Nakar, מנחם
51Segal, דורון
50Flescher, שלמה
49Gordon, בן ציון
49Yitschaki, שמואל
48Belfer, (נתן (א
46Friedman, אליהו
46Kornhauser, אליהו
44Gutnick, (ישראל (מ
43Gestetner, נתן
43Nitzan, גל
43Paconowski, שמשון
42Ainsorth, מנחם מענדל
41Joseph, אברהם
40Belfer, אשר
40Gold, איתן
40Gurevitch, שניאור זלמן
40Rosenbaum, ארי-ה לייב
39Klein, גבריאל
38Adelist, צבי
38Kornhauser, מענדל
37Goldman, ששון
36Fraser, יהודה
36Glasman, משה
34Groner, שניאור זלמן
33Balbin, שמואל אליהו
33Kahn, אליהו
33Rosenthal, צבי דוד
32Bekker, יוסף
31Warlow Shil, אברהםThis page was last updated on: Thursday, כ"ט תמוז ה'תשעח - July 12, 2018 (6:39pm)