משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
*Abenaim, אפרים
*Abenaim, מנחם מענדל
*Abenaim, מרדכי פתחיה
*Abenaim, ראובן
*Abenaim, שלמה
*Adelist, דוד
*Adelist, מענדל
*Amzalak, אהרן אליעזר
*Aron, סעדי-ה
*Baskin, רפאל הכהן
*Blesofsky, יוסף יצחק
*Blesofsky, שניאור זלמן
*Brown, מאיר
*Cooper, יואב
*Cowen, ארי-ה לייב
*Cyprys, זאב צבי
*Cyprys, יוסף יצחק
*Cyrulnik, ישראל
*Fixler, ישי
*Goldberg, אברהם
*Goldberg, (ישראל(א
*Goldstein, אליהו לייב
*Greenbaum, אלחנן
*Greenbaum, חיים שניאור זלמן
*Greenbaum, יצחק
*Greenbaum, מאיר
 Groner, (יצחק דוד(מ
*Hillel, הירש
*Hoota, רפאל
*Hoota, שניאור
*Johnson, יוסף חיים
*Kassman, זכרי-ה
*Kirshenbaum, אריה
*Kohn, יצחק
*Kohn, מאיר
*Kohn, מנחם מענדל
*Korik, מענדל
*Kornhauser, אליהו
*Lesches, אלחנן
*Lipskier, (יוסף יצחק(מ
*Lipskier, יעקב יהודה
*Lipskier, (שניאור זלמן(מ
*Muller, יוסף
*Nakar, מנחם
*Nakar, שלום בער
*Odze, יצחק אייזיק
*Odze, שמואל
*Rimler, צבי
*Ruschniek, יהודה
*Schachter, זאב
*Schachter, נתן יצחק
*Schneier, אברהם
*Schneier, מענדל
*Serebryanski, שמעון
*Serebryanski, (שניאור(מ
*Shmerling, דניא-ל
*Stern, דובער
*Stern, שמואל
*Sufrin, נחום
*Sziewicz, משה
*Tayar, יוסף יצחק
*Tayar, מענדל
*Tenenboim, אברהם זאב
*Tenenboim, בצלאל
*Tenenboim, משה גדליה


123456789101112 
         Aron, ישראל פייוועל
          Baskin, יעקב קאפל
     Bekker, יוסף
         Cohen, שמעון
  Cyrulnik, ראובן
   Edelman, שלום
          Gorelik, אליהו
   Johnson, שניאור זלמן
      Kassman, לוי
         Klein, בנימין
           Samuel, שמואל
    Shapiro, שמואל
      Sziewicz, צבי אליהו
     Tayar, זאב
         Turner, מרדכי
           Tuvel, יצחק
  Wonder, מענדל
          Yudassen, סענדער
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Monday, א' חשון ה'תשפא - October 19, 2020 (7:12pm)