משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
*Abenaim, אפרים
*Abenaim, מנחם מענדל
*Abenaim, מרדכי פתחיה
 Abenaim, ראובן
*Abenaim, שלמה
*Adelist, דוד
*Adelist, מענדל
*Amzalak, אהרן אליעזר
*Aron, סעדי-ה
 Baskin, רפאל הכהן
*Blesofsky, יוסף יצחק
*Blesofsky, שניאור זלמן
*Bloom, שניאור זלמן
 Brown, אריאל
 Brown, מאיר
*Cooper, יואב
*Cooper, יצחק דוד
*Cowen, ארי-ה לייב
*Cyprys, זאב צבי
 Cyprys, יוסף יצחק
 Cyrulnik, ישראל
*Cyrulnik, ראובן
 Edelman, מנחם מענדל
*Fixler, ישי
*Goldberg, אברהם
*Goldberg, (ישראל(א
*Goldman, ששון
*Goldstein, אליהו לייב
*Greenbaum, אלחנן
*Greenbaum, חיים שניאור זלמן
 Greenbaum, יצחק
*Greenbaum, מאיר
*Groner, (יצחק דוד(מ
*Groner, ישעיה
 Heidingsfeld, מנחם מענדל
*Hillel, הירש
 Hoch, דובער
 Hoch, משה
 Hoota, רפאל
*Hoota, שניאור
*Jofee, אורי
*Jofee, גבריאל
*Johnson, יוסף חיים
*Johnson, שניאור זלמן
 Kaminetzky, חיים מאיר
*Kassman, זכרי-ה
*Kirshenbaum, אריה
 Kishenbaum, מענדל
 Kohn, יצחק
 Kohn, מאיר
*Kohn, מנחם מענדל
*Korf, אברהם
*Korik, מענדל
*Kornhauser, אליהו
*Lesches, אלחנן
*Lipskier, אלחנן
*Lipskier, (יוסף יצחק(מ
*Lipskier, יעקב יהודה
*Lipskier, פרץ משה
*Lipskier, (שניאור זלמן(מ
*Muller, יוסף
*Nakkar, מנחם
 Nakkar, שלום דובער
*Odze, יצחק אייזיק
 Odze, שמואל
*Rimler, צבי
 Rosenbaum, ארי-ה לייב
 Rosenbaum, שניאור זלמן
 Ruschniek, אשר
*Ruschniek, יהודה
 Schachter, זאב
 Schachter, נתן יצחק
 Schneier, אברהם
 Schneier, מענדל
*Serebryanski, שמעון
*Serebryanski, (שניאור(מ
*Shmerling, דניא-ל
*Stern, דובער
*Stern, שמואל
 Sufrin, נחום
*Sziewicz, משה
 Tayar, יוסף יצחק
 Tayar, מענדל
 Tenenboim, אברהם זאב
 Tenenboim, בצלאל
 Tenenboim, משה גדליה
*Yitschaki, שלמה


123456789101112 
        Adelist, צבי
         Aron, ישראל פייוועל
          Balbin, שמואל אליהו
          Baskin, יעקב קאפל
     Bekker, יוסף
         Cohen, שמעון
   Edelman, שלום
           Gold, בנימין
          Gorelik, אליהו
          Green, שמואל יוסף
           Grossberg, זכרי-ה
         Grossberg, ישראל
           Grossman, אלימלך הלוי
           Horowitz, עדן
         Jacobson, זלמן
        Joseph, בנימין
  Josephson, ירמיהו חיים
      Kassman, לוי
         Klein, בנימין
     Kornhauser, יצחק
         Levin, מרדכי יהודה
        Liberow, (ישראל(מ
         Loewenthal, ברוך
  Nerenberg, חיים
       Raksin, שמחה
        Rosenthal, צבי דוד
         Rostkier, יהושע זכריה
         Ruschniek, אברהם יהודה
        Samuel, שמואל
        Segal, בנימין
    Shapiro, שמואל
      Sziewicz, צבי אליהו
   Tayar, זאב
         Turner, מרדכי
           Tuvel, יצחק
         Wallace, יעקב
   Wonder, מענדל
          Yudassen, סענדער
           Zeimer, אלון
           Zohar, לירון
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Sunday, ט"ז אדר ה'תשפא - February 28, 2021 (5:37pm)