משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

האזינו


allששיחמישירביעישלישישניראשון 
      1.0Abenaim, מרדכי פתחיה
 0.5  0.50.50.5Adelist, דוד
1.51.51.51.51.51.51.5Amzalak, 'שמואל גדלי
1.01.01.01.01.01.01.0Amzalak, חיים
   0.50.50.50.5Cooper, יואב
      0.5Cyprys, זאב צבי
 0.5   0.50.5Cyprys, יוסף יצחק
     0.50.5Cyrulnik, מענדל
     Edelman, ישראל
      Goldstein, אליהו לייב
 0.5   0.50.5Groner, ישעיה
     0.5Kohn, מנחם מענדל
1.01.01.01.01.01.01.0Korik, מענדל
      0.5Kornhauser, אליהו
   0.50.50.50.5Lesches, שניאור זלמן
      Lipskier, (יוסף יצחק(מ
   0.50.50.5Nakkar, מנחם
      Nakkar, שלום דובער
      0.5Rosenthal, צבי דוד
1.01.01.01.01.01.01.0Szmerling, לוי
      Tsap, ברוך ישעיה
allששיחמישירביעישלישישניראשון This page was last updated on: Sunday, ט"ז אדר ה'תשפא - February 28, 2021 (5:37pm)