משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

מסכתות


Alphabetical Listing
1Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות 1.5
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
1Aron, אביגדור
ביכורים*1.0
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות 1.5
7Gordon, יעקב דוד
ברכות*1.5
הוריות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
6Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
1Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*1.5
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה*5.0
ברכות*1.5
חגיגה*5.0
יומא*5.0
מגילה*5.0
מועד קטן*5.0
סוכה*5.0
ראש השנה*5.0
תענית*5.0
3Lesches, שניאור זלמן
ברכות*1.5
דמאי*1.5
כלאים*1.5
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית 1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*2.0
Numerical Order
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה*5.0
ברכות*1.5
חגיגה*5.0
יומא*5.0
מגילה*5.0
מועד קטן*5.0
סוכה*5.0
ראש השנה*5.0
תענית*5.0
7Gordon, יעקב דוד
ברכות*1.5
הוריות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
6Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
3Lesches, שניאור זלמן
ברכות*1.5
דמאי*1.5
כלאים*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*2.0
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית 1.5
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
1Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות 1.5
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
1Aron, אביגדור
ביכורים*1.0
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות 1.5
1Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Sunday, י"א תמוז ה'תשעט - July 14, 2019 (12:41pm)