משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

מסכתות


Alphabetical Listing
1Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות*1.5
1Adelist, דוד
ברכות*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
1Goldberg, (ישראל(א
אבות*0.5
4Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
תענית*0.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה*2.0
ברכות*1.5
חגיגה*2.0
יומא*2.0
מגילה*2.0
מועד קטן*2.0
סוכה*2.0
ראש השנה*2.0
תענית*2.0
6Lesches, שניאור זלמן
ברכות 5.0
דמאי 5.0
כלאים 5.0
פאה 5.0
שביעית 5.0
תרומות*0.5
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
2Lipskier, שמואל
מגילה 1.5
תענית 1.5
4Szmerling, לוי
ביכורים*1.5
ברכות*1.5
חגיגה*1.5
ערלה*1.5
Numerical Order
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה*2.0
ברכות*1.5
חגיגה*2.0
יומא*2.0
מגילה*2.0
מועד קטן*2.0
סוכה*2.0
ראש השנה*2.0
תענית*2.0
6Lesches, שניאור זלמן
ברכות 5.0
דמאי 5.0
כלאים 5.0
פאה 5.0
שביעית 5.0
תרומות*0.5
4Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
תענית*0.5
4Szmerling, לוי
ביכורים*1.5
ברכות*1.5
חגיגה*1.5
ערלה*1.5
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
2Lipskier, שמואל
מגילה 1.5
תענית 1.5
1Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות*1.5
1Adelist, דוד
ברכות*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
1Goldberg, (ישראל(א
אבות*0.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, י"ח תמוז ה'תשפ - July 10, 2020 (11:26am)