משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

מסכתות


Alphabetical Listing
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
1Aron, אביגדור
ביכורים*1.0
1Blesofsky, שניאור זלמן
מגילה*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
5Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
1Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*1.5
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה 4.0
ברכות 1.5
חגיגה 4.0
יומא 4.0
מגילה 4.0
מועד קטן 4.0
סוכה 4.0
ראש השנה 4.0
תענית 4.0
3Lesches, שניאור זלמן
ברכות 1.5
דמאי 1.5
כלאים 1.5
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
Numerical Order
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה 4.0
ברכות 1.5
חגיגה 4.0
יומא 4.0
מגילה 4.0
מועד קטן 4.0
סוכה 4.0
ראש השנה 4.0
תענית 4.0
5Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
3Lesches, שניאור זלמן
ברכות 1.5
דמאי 1.5
כלאים 1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
1Aron, אביגדור
ביכורים*1.0
1Blesofsky, שניאור זלמן
מגילה*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
1Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, א' אדר ב ה'תשעט - March 8, 2019 (11:26am)