משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

מסכתות


Alphabetical Listing
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות 1.5
מגילה 1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
2Engel, לוי יצחק
ברכות*1.5
ראש השנה*1.5
2Gordon, יעקב דוד
מגילה*1.5
תענית*1.5
7Greenbaum, אלחנן
חגיגה 1.5
יומא 1.5
מגילה 1.5
מועד קטן*1.5
סוכה 1.5
ראש השנה 1.5
תענית 1.5
4Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
1Groner, יוחנן
מגילה*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות*1.5
1Hoch, ארי
ברכות 1.5
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה 6.0
ברכות 1.5
חגיגה 6.0
יומא 6.0
מגילה 6.0
מועד קטן 6.0
סוכה 6.0
ראש השנה 6.0
תענית 6.0
2Lesches, שניאור זלמן
ברכות*1.5
דמאי 1.5
2Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות 1.5
מגילה 1.5
1Lipskier, ישראל ארי' לייב
ברכות*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
Numerical Order
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה 6.0
ברכות 1.5
חגיגה 6.0
יומא 6.0
מגילה 6.0
מועד קטן 6.0
סוכה 6.0
ראש השנה 6.0
תענית 6.0
7Greenbaum, אלחנן
חגיגה 1.5
יומא 1.5
מגילה 1.5
מועד קטן*1.5
סוכה 1.5
ראש השנה 1.5
תענית 1.5
4Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות 1.5
מגילה 1.5
2Engel, לוי יצחק
ברכות*1.5
ראש השנה*1.5
2Gordon, יעקב דוד
מגילה*1.5
תענית*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
ברכות*1.5
דמאי 1.5
2Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות 1.5
מגילה 1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Groner, יוחנן
מגילה*1.5
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות*1.5
1Hoch, ארי
ברכות 1.5
1Lipskier, ישראל ארי' לייב
ברכות*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Wednesday, ט' סיון ה'תשעח - May 23, 2018 (3:16pm)