משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות


Alphabetical Listing
5Abenaim, מנחם מענדל
ברכות ד-ו 0.5
ברכות ח 0.5
ראש השנה ג 0.5
5Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות ח*0.5
סוכה א 0.5
סוכה ב-ג*0.5
שבת ד*0.5
1Abenaim, שלמה
ברכות ד*0.5
1Adelist, דוד
אבות א* 
9Amzalak, 'שמואל גדלי
אבות א*0.5
ברכות ה*0.5
6Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א 0.5
שבת ד*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
חגיגה א 0.5
ראש השנה ג*0.5
שבת ד 0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח*0.5
1Cooper, יואב
סוכה א 0.5
1Cyprys, זאב צבי
אבות א*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב 0.5
ברכות ד-ה*0.5
11Cyrulnik, שלום דובער
אבות א*0.5
סוכה א*0.5
1Doron, ברוך בנימין
שבת ד*0.5
1Edelman, דוד אליהו
ברכות א*0.5
3Edelman, יוסף
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
2Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב*0.5
1Flescher, בנימין
תענית א*0.5
1Goldberg, אברהם
ברכות א* 
28Greenbaum, אלחנן
חגיגה ג* 
יומא א-ה* 
2Johnson, מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ח 0.5
3Kohn, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
ברכות ח  
18Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ב*0.5
16Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א 0.5
סוכה א-ב*0.5
12Lipskier, ישראל ארי' לייב
אבות א*0.5
בבא קמא א*0.5
זבחים ה*0.5
1Meyer, יהושע
תענית א*0.5
1Reicher, שלום
ברכות ח* 
1Serebryanski, חנוך
ברכות ח*0.5
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
2Shapiro, יוסף
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
2Stern, דובער
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
2Sufrin, דובי
ברכות ח 0.5
שבת ד 0.5
2Sufrin, נחום
ברכות ח 0.5
שבת ד*0.5
1Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ח 0.5
1Yitschaki, שמואל
ברכות ה*0.5
Numerical Order
28Greenbaum, אלחנן
חגיגה ג* 
יומא א-ה* 
18Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ב*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
חגיגה א 0.5
ראש השנה ג*0.5
שבת ד 0.5
16Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א 0.5
סוכה א-ב*0.5
12Lipskier, ישראל ארי' לייב
אבות א*0.5
בבא קמא א*0.5
זבחים ה*0.5
11Cyrulnik, שלום דובער
אבות א*0.5
סוכה א*0.5
9Amzalak, 'שמואל גדלי
אבות א*0.5
ברכות ה*0.5
6Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א 0.5
שבת ד*0.5
5Abenaim, מנחם מענדל
ברכות ד-ו 0.5
ברכות ח 0.5
ראש השנה ג 0.5
5Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות ח*0.5
סוכה א 0.5
סוכה ב-ג*0.5
שבת ד*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב 0.5
ברכות ד-ה*0.5
3Edelman, יוסף
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
3Kohn, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
ברכות ח  
2Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב*0.5
2Johnson, מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ח 0.5
2Shapiro, יוסף
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
2Stern, דובער
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
2Sufrin, דובי
ברכות ח 0.5
שבת ד 0.5
2Sufrin, נחום
ברכות ח 0.5
שבת ד*0.5
1Abenaim, שלמה
ברכות ד*0.5
1Adelist, דוד
אבות א* 
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח*0.5
1Cooper, יואב
סוכה א 0.5
1Cyprys, זאב צבי
אבות א*0.5
1Doron, ברוך בנימין
שבת ד*0.5
1Edelman, דוד אליהו
ברכות א*0.5
1Flescher, בנימין
תענית א*0.5
1Goldberg, אברהם
ברכות א* 
1Meyer, יהושע
תענית א*0.5
1Reicher, שלום
ברכות ח* 
1Serebryanski, חנוך
ברכות ח*0.5
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
1Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ח 0.5
1Yitschaki, שמואל
ברכות ה*0.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Thursday, ל' שבט ה'תשעח - February 15, 2018 (8:29pm)