משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות


Alphabetical Listing
4Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
14Abenaim, מרדכי פתחיה
סוכה א-ב*0.5
ראש השנה ד* 
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
1Abenaim, ראובן
ברכות ח 1.0
11Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א-ט* 
תענית א*0.5
1Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
1Belfer, אשר
ברכות ח*0.5
9Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד 0.5
תענית א*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
חגיגה א 0.5
ראש השנה ג 0.5
שבת ד*0.5
1Cohen, מיכאל
ברכות ח*0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח* 
3Cooper, יואב
מגילה א 0.5
סוכה א 0.5
תענית א*0.5
2Cyprys, זאב צבי
אבות א*0.5
ברכות ד*0.5
1Cyprys, יוסף יצחק
ברכות ח 0.5
2Cyrulnik, ישראל
ברכות א*0.5
ברכות ח*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
3Edelman, ישראל
אבות א*0.5
ברכות ח*0.5
שבת א* 
6Finkin, עקיבא
ברכות א-ה*0.5
ברכות ח*0.5
1Gershman, עזרא
ברכות ה*0.5
7Goldberg, (ישראל(א
אבות א-ה* 
סוכה א*0.5
אבות ו*1.5
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
1Goldstien, שלום
תענית א* 
1Gordon, שלום דובער
אבות א*0.5
20Greenbaum, אלחנן
יומא א-ד*0.5
1Greenbaum, מאיר
סוכה א* 
10Groner, יוחנן
ברכות ד-ה*0.5
1Groner, (יצחק דוד(מ
סוכה א 0.5
9Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות א-ב* 
1Jacobson, יוסף
ברכות א*0.5
3Johnson, יוסף חיים
ברכות א* 
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
9Johnson, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ב-ח*0.5
סוכה א*0.5
1Kohn, יצחק
ברכות ח* 
4Kohn, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ד-ה* 
ברכות ח*0.5
1Kornhauser, אליהו
ברכות ח*0.5
58Lesches, שניאור זלמן
מעשרות א-ג*0.5
מעשרות ד 0.5
תרומות א-יא* 
4Lipskier, (יוסף יצחק(מ
ברכות א-ב*0.5
ברכות ו*0.5
ברכות ח*0.5
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
ברכות ח* 
2Nathanson, יוםף יצחק
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
2Odze, ישעיה יעקב
ברכות א-ב*0.5
1Ruschniek, יהודה
ברכות ח*0.5
3Schachter, נתן יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
1Serebryanski, חנוך
ברכות ח*0.5
2Serebryanski, שמעון
סוכה א-ב*0.5
3Shmerling, דניא-ל
ברכות ח*0.5
סוכה א* 
שקלים א* 
3Stern, דובער
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
1Stern, שמואל
אבות א*0.5
1Sufrin, דובי
ברכות ח*0.5
4Sufrin, נחום
ברכות ג-ד*0.5
ברכות ח*0.5
שבת ד*0.5
22Szmerling, לוי
פאה א-ד*0.5
1Tayar, מענדל
ברכות ח*0.5
3Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
1Tennenbaum, אלחנן
סוכה א* 
2Wolf, בערל
סוכה א-ב*0.5
Numerical Order
58Lesches, שניאור זלמן
מעשרות א-ג*0.5
מעשרות ד 0.5
תרומות א-יא* 
22Szmerling, לוי
פאה א-ד*0.5
20Greenbaum, אלחנן
יומא א-ד*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
חגיגה א 0.5
ראש השנה ג 0.5
שבת ד*0.5
14Abenaim, מרדכי פתחיה
סוכה א-ב*0.5
ראש השנה ד* 
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
11Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א-ט* 
תענית א*0.5
10Groner, יוחנן
ברכות ד-ה*0.5
9Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד 0.5
תענית א*0.5
9Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות א-ב* 
9Johnson, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ב-ח*0.5
סוכה א*0.5
7Goldberg, (ישראל(א
אבות א-ה* 
סוכה א*0.5
אבות ו*1.5
6Finkin, עקיבא
ברכות א-ה*0.5
ברכות ח*0.5
4Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
4Kohn, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ד-ה* 
ברכות ח*0.5
4Lipskier, (יוסף יצחק(מ
ברכות א-ב*0.5
ברכות ו*0.5
ברכות ח*0.5
4Sufrin, נחום
ברכות ג-ד*0.5
ברכות ח*0.5
שבת ד*0.5
3Cooper, יואב
מגילה א 0.5
סוכה א 0.5
תענית א*0.5
3Edelman, ישראל
אבות א*0.5
ברכות ח*0.5
שבת א* 
3Johnson, יוסף חיים
ברכות א* 
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
3Schachter, נתן יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
3Shmerling, דניא-ל
ברכות ח*0.5
סוכה א* 
שקלים א* 
3Stern, דובער
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
3Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
2Cyprys, זאב צבי
אבות א*0.5
ברכות ד*0.5
2Cyrulnik, ישראל
ברכות א*0.5
ברכות ח*0.5
2Nathanson, יוםף יצחק
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
2Odze, ישעיה יעקב
ברכות א-ב*0.5
2Serebryanski, שמעון
סוכה א-ב*0.5
2Wolf, בערל
סוכה א-ב*0.5
1Abenaim, ראובן
ברכות ח 1.0
1Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
1Belfer, אשר
ברכות ח*0.5
1Cohen, מיכאל
ברכות ח*0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח* 
1Cyprys, יוסף יצחק
ברכות ח 0.5
1Gershman, עזרא
ברכות ה*0.5
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
1Goldstien, שלום
תענית א* 
1Gordon, שלום דובער
אבות א*0.5
1Greenbaum, מאיר
סוכה א* 
1Groner, (יצחק דוד(מ
סוכה א 0.5
1Jacobson, יוסף
ברכות א*0.5
1Kohn, יצחק
ברכות ח* 
1Kornhauser, אליהו
ברכות ח*0.5
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
ברכות ח* 
1Ruschniek, יהודה
ברכות ח*0.5
1Serebryanski, חנוך
ברכות ח*0.5
1Stern, שמואל
אבות א*0.5
1Sufrin, דובי
ברכות ח*0.5
1Tayar, מענדל
ברכות ח*0.5
1Tennenbaum, אלחנן
סוכה א* 


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Monday, כ"ט חשון ה'תשפא - November 16, 2020 (8:15pm)