משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות


Alphabetical Listing
8Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א-ו*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה ג*0.5
11Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות א-ב 0.5
ברכות ג-ה*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
סוכה א*0.5
סוכה ב* 
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
8Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א 0.5
ברכות ב* 
ברכות ג-ד 0.5
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
4Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
5Aron, אביגדור
שבת א*0.5
שבת ג*0.5
8Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות א* 
חגיגה א*0.5
מגילה ב* 
ראש השנה ג*0.5
שבת ד*0.5
1Bloom, יוסף
מגילה א*0.5
1Cohen, מיכאל
ברכות ח*0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח*0.5
6Cooper, יואב
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
סוכה א*0.5
תענית א-ב*0.5
תענית ג* 
2Cyprys, זאב צבי
אבות א 0.5
ברכות ד 0.5
1Cyrulnik, ישראל
ברכות ח*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
10Cyrulnik, שלום דובער
פאה א*0.5
2Edelman, ישראל
אבות א*0.5
ברכות ח*0.5
3Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב*0.5
ברכות ח*0.5
1Engel, שמואל
ברכות א*0.5
1Flescher, בנימין
תענית א* 
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
25Greenbaum, אלחנן
פסחים א-ב*0.5
3Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה א-ג*0.5
9Jacobson, יוסף
ברכות א-ה* 
ברכות ז-ח* 
1Johnson, יוסף חיים
ברכות ח 0.5
4Johnson, מנחם מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
1Kohn, יצחק
ברכות ח* 
5Kohn, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ה* 
ברכות ח*0.5
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
1Kornhauser, אליהו
ברכות ח*0.5
4Kurinsky, מרדכי
ברכות א-ב*0.5
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
29Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ט* 
פאה א-ג*0.5
פאה ד 0.5
3Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
ברכות א* 
ברכות ו*0.5
ברכות ח*0.5
1Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
ברכות ח* 
18Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א*0.5
2Nathanson, יוםף יצחק
ברכות א* 
סוכה א*0.5
1New, אשר
ברכות ח*0.5
1Reicher, זאב
ברכות ח* 
1Ruschniek, יהודה
ברכות ח* 
3Schachter, נתן יצחק
ברכות א* 
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
2Shmerling, דניא-ל
ברכות ח* 
סוכה א* 
3Stern, דובער
ברכות ד* 
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
1Stern, שמואל
אבות א 0.5
3Sufrin, דובי
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
שבת ד*0.5
4Sufrin, נחום
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א* 
שבת ד 0.5
2Tayar, מענדל
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
2Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ה*0.5
ברכות ח 0.5
2Wolf, בערל
סוכה א*0.5
סוכה ב* 
Numerical Order
29Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ט* 
פאה א-ג*0.5
פאה ד 0.5
25Greenbaum, אלחנן
פסחים א-ב*0.5
18Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות א* 
חגיגה א*0.5
מגילה ב* 
ראש השנה ג*0.5
שבת ד*0.5
11Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות א-ב 0.5
ברכות ג-ה*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
סוכה א*0.5
סוכה ב* 
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
10Cyrulnik, שלום דובער
פאה א*0.5
9Jacobson, יוסף
ברכות א-ה* 
ברכות ז-ח* 
8Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א-ו*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה ג*0.5
8Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א 0.5
ברכות ב* 
ברכות ג-ד 0.5
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
8Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד*0.5
6Cooper, יואב
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
סוכה א*0.5
תענית א-ב*0.5
תענית ג* 
5Aron, אביגדור
שבת א*0.5
שבת ג*0.5
5Kohn, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ה* 
ברכות ח*0.5
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
4Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
4Johnson, מנחם מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
4Kurinsky, מרדכי
ברכות א-ב*0.5
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
4Sufrin, נחום
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א* 
שבת ד 0.5
3Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב*0.5
ברכות ח*0.5
3Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה א-ג*0.5
3Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
ברכות א* 
ברכות ו*0.5
ברכות ח*0.5
3Schachter, נתן יצחק
ברכות א* 
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
3Stern, דובער
ברכות ד* 
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
3Sufrin, דובי
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
שבת ד*0.5
2Cyprys, זאב צבי
אבות א 0.5
ברכות ד 0.5
2Edelman, ישראל
אבות א*0.5
ברכות ח*0.5
2Nathanson, יוםף יצחק
ברכות א* 
סוכה א*0.5
2Shmerling, דניא-ל
ברכות ח* 
סוכה א* 
2Tayar, מענדל
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
2Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ה*0.5
ברכות ח 0.5
2Wolf, בערל
סוכה א*0.5
סוכה ב* 
1Bloom, יוסף
מגילה א*0.5
1Cohen, מיכאל
ברכות ח*0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח*0.5
1Cyrulnik, ישראל
ברכות ח*0.5
1Engel, שמואל
ברכות א*0.5
1Flescher, בנימין
תענית א* 
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
1Johnson, יוסף חיים
ברכות ח 0.5
1Kohn, יצחק
ברכות ח* 
1Kornhauser, אליהו
ברכות ח*0.5
1Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
ברכות ח* 
1New, אשר
ברכות ח*0.5
1Reicher, זאב
ברכות ח* 
1Ruschniek, יהודה
ברכות ח* 
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
1Stern, שמואל
אבות א 0.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Tuesday, ב' אייר ה'תשעט - May 7, 2019 (4:53pm)