משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות


Alphabetical Listing
4Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
15Abenaim, מרדכי פתחיה
מועד קטן ב*0.5
סוכה א-ב*0.5
ראש השנה ד* 
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
1Abenaim, ראובן
ברכות ח 1.0
11Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א-ט* 
תענית א*0.5
1Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
1Belfer, אשר
ברכות ח*0.5
9Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
חגיגה א*0.5
ראש השנה ג*0.5
שבת ד*0.5
1Brown, אריאל
סוכה א 0.5
1Cohen, מיכאל
ברכות ח*0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח* 
3Cooper, יואב
מגילה א 0.5
סוכה א*0.5
תענית א*0.5
2Cyprys, זאב צבי
אבות א*0.5
ברכות ד*0.5
1Cyprys, יוסף יצחק
ברכות ח 0.5
2Cyrulnik, ישראל
ברכות א*0.5
ברכות ח*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
3Edelman, ישראל
אבות א*0.5
ברכות ח*0.5
שבת א* 
1Edelman, מנחם מענדל
ברכות ב* 
6Finkin, עקיבא
ברכות א-ה*0.5
ברכות ח*0.5
1Gershman, עזרא
ברכות ה*0.5
11Goldberg, (ישראל(א
אבות א-ה* 
סוכה א* 
סוכה ב-ה* 
אבות ו*1.5
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
1Goldstien, שלום
תענית א* 
4Gordon, (מענדל (ז
ברכות ו-ז*0.5
מגילה א-ב*0.5
2Gordon, שלום דובער
אבות א*0.5
סוכה א*0.5
20Greenbaum, אלחנן
יומא א-ד*0.5
סוכה א  
1Greenbaum, מאיר
סוכה א  
10Groner, יוחנן
ברכות ד-ה*0.5
2Groner, (יצחק דוד(מ
מועד קטן ב* 
סוכה א*0.5
9Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות א-ב* 
1Jacobson, יוסף
ברכות א*0.5
3Johnson, יוסף חיים
ברכות א* 
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
9Johnson, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ב-ח*0.5
סוכה א*0.5
1Kohn, יצחק
ברכות ח  
4Kohn, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ד-ה* 
ברכות ח 0.5
1Korik, מענדל
זבחים ה 0.5
1Kornhauser, אליהו
ברכות ח 0.5
59Lesches, שניאור זלמן
מעשרות א-ד* 
מעשרות ה  
תרומות א-יא* 
9Lipskier, (יוסף יצחק(מ
ברכות א-ח* 
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
ברכות ח*0.5
1Nakkar, מנחם
ברכות ח 0.5
2Nathanson, יוסף יצחק
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
2Odze, ישעיה יעקב
ברכות א-ב*0.5
1Ruschniek, יהודה
ברכות ח*0.5
4Schachter, נתן יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
מועד קטן ב 0.5
1Schneier, אברהם
מועד קטן ב* 
1Serebryanski, חנוך
ברכות ח 0.5
2Serebryanski, שמעון
סוכה א-ב*0.5
3Shmerling, דניא-ל
ברכות ח 0.5
סוכה א 0.5
שקלים א* 
3Stern, דובער
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
1Stern, שמואל
אבות א*0.5
1Sufrin, דובי
ברכות ח*0.5
4Sufrin, נחום
ברכות ג*0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ח 0.5
שבת ד*0.5
23Szmerling, לוי
אבות א*0.5
פאה א-ד*0.5
2Tayar, מענדל
ברכות ה*0.5
ברכות ח 0.5
3Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח 0.5
1Tennenbaum, אלחנן
סוכה א* 
2Wolf, בערל
סוכה א-ב*0.5
1Yitschaki, שלמה
סוכה א* 
Numerical Order
59Lesches, שניאור זלמן
מעשרות א-ד* 
מעשרות ה  
תרומות א-יא* 
23Szmerling, לוי
אבות א*0.5
פאה א-ד*0.5
20Greenbaum, אלחנן
יומא א-ד*0.5
סוכה א  
16Blesofsky, שניאור זלמן
חגיגה א*0.5
ראש השנה ג*0.5
שבת ד*0.5
15Abenaim, מרדכי פתחיה
מועד קטן ב*0.5
סוכה א-ב*0.5
ראש השנה ד* 
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
11Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א-ט* 
תענית א*0.5
11Goldberg, (ישראל(א
אבות א-ה* 
סוכה א* 
סוכה ב-ה* 
אבות ו*1.5
10Groner, יוחנן
ברכות ד-ה*0.5
9Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
9Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות א-ב* 
9Johnson, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ב-ח*0.5
סוכה א*0.5
9Lipskier, (יוסף יצחק(מ
ברכות א-ח* 
6Finkin, עקיבא
ברכות א-ה*0.5
ברכות ח*0.5
4Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
4Gordon, (מענדל (ז
ברכות ו-ז*0.5
מגילה א-ב*0.5
4Kohn, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ד-ה* 
ברכות ח 0.5
4Schachter, נתן יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
מועד קטן ב 0.5
4Sufrin, נחום
ברכות ג*0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ח 0.5
שבת ד*0.5
3Cooper, יואב
מגילה א 0.5
סוכה א*0.5
תענית א*0.5
3Edelman, ישראל
אבות א*0.5
ברכות ח*0.5
שבת א* 
3Johnson, יוסף חיים
ברכות א* 
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
3Shmerling, דניא-ל
ברכות ח 0.5
סוכה א 0.5
שקלים א* 
3Stern, דובער
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח*0.5
3Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ד-ה*0.5
ברכות ח 0.5
2Cyprys, זאב צבי
אבות א*0.5
ברכות ד*0.5
2Cyrulnik, ישראל
ברכות א*0.5
ברכות ח*0.5
2Gordon, שלום דובער
אבות א*0.5
סוכה א*0.5
2Groner, (יצחק דוד(מ
מועד קטן ב* 
סוכה א*0.5
2Nathanson, יוסף יצחק
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
2Odze, ישעיה יעקב
ברכות א-ב*0.5
2Serebryanski, שמעון
סוכה א-ב*0.5
2Tayar, מענדל
ברכות ה*0.5
ברכות ח 0.5
2Wolf, בערל
סוכה א-ב*0.5
1Abenaim, ראובן
ברכות ח 1.0
1Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
1Belfer, אשר
ברכות ח*0.5
1Brown, אריאל
סוכה א 0.5
1Cohen, מיכאל
ברכות ח*0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח* 
1Cyprys, יוסף יצחק
ברכות ח 0.5
1Edelman, מנחם מענדל
ברכות ב* 
1Gershman, עזרא
ברכות ה*0.5
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
1Goldstien, שלום
תענית א* 
1Greenbaum, מאיר
סוכה א  
1Jacobson, יוסף
ברכות א*0.5
1Kohn, יצחק
ברכות ח  
1Korik, מענדל
זבחים ה 0.5
1Kornhauser, אליהו
ברכות ח 0.5
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
ברכות ח*0.5
1Nakkar, מנחם
ברכות ח 0.5
1Ruschniek, יהודה
ברכות ח*0.5
1Schneier, אברהם
מועד קטן ב* 
1Serebryanski, חנוך
ברכות ח 0.5
1Stern, שמואל
אבות א*0.5
1Sufrin, דובי
ברכות ח*0.5
1Tennenbaum, אלחנן
סוכה א* 
1Yitschaki, שלמה
סוכה א* 


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Sunday, ט"ז אדר ה'תשפא - February 28, 2021 (5:37pm)