משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא


Alphabetical Listing
3Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג 1.5
תניא ד*1.5
תניא לב*1.5
16Abenaim, מרדכי פתחיה
אגרת התשובה יב*1.5
תניא א-ה 4.0
תניא ו-יב*4.0
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
5Abenaim, ראובן
תניא ג-ד 1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
שער היחוד ה* 
4Abenaim, שלמה
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
1Adelist, דוד
תניא ד 1.5
13Adelist, שמואל
תניא א-יב*2.0
תניא מז*2.0
7Amzalak, חיים
תניא א-ג*1.5
תניא כ*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
1Aron, סעדי-ה
תניא ג*1.0
1Baskin, רפאל הכהן
תניא ג 1.0
4Belfer, אשר
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
5Blesofsky, יוסף יצחק
תניא א*1.5
תניא ג-ה*1.5
תניא לב*1.5
5Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
4Bloom, יוסף
תניא א*1.5
תניא ב* 
תניא ג 1.0
תניא לב 1.5
4Cohen, מיכאל
תניא א 1.5
תניא ב-ג*1.5
תניא לב* 
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א*1.5
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב*1.5
8Cooper, יואב
תניא א 1.5
תניא ב-ד*1.5
תניא ו*1.5
תניא ז-ח* 
תניא לב 1.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א*1.5
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב 1.5
13Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-יב*1.5
תניא לב*1.5
6Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו*1.5
1Edelman, יוסף
תניא לב*1.5
3Edelman, ישראל
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
2Finkin, עקיבא
אגרת התשובה יב*1.5
תניא א* 
8Gershman, גלעד
תניא א-ו*1.5
תניא יב*1.5
תניא מז*1.5
3Gershman, עזרא
תניא א*1.5
תניא יב*1.5
תניא מז*1.5
2Goldberg, אברהם
תניא ד*1.5
תניא לב*1.5
3Goldberg, אלחנן
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Goldberg, (יוסף (א
תניא א-ג*1.5
1Goldberg, (ישראל(א
תניא א 1.5
6Gopin, יוסף
אגרת התשובה א-ב*1.5
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
14Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב*2.0
תניא לב*2.0
תניא מז*2.0
3Gordon, שלום דובער
תניא א-ב*1.5
תניא לב*1.5
3Greenbaum, אלחנן
תניא א 1.5
תניא יב* 
תניא לב*1.5
5Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ה*1.5
2Groner, יוחנן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Groner, (יצחק דוד(מ
תניא ד*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא לב*1.5
1Groner, שמואל
תניא א*1.5
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
תניא ג*1.5
7Hoch, ארי
תניא א-ג*1.5
תניא ט*1.5
תניא יא-יב*1.5
תניא לב*1.5
1Hoch, דובער
תניא א 1.5
1Hoch, משה
תניא א 1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א*1.5
1Jofee, גבריאל
תניא ג 1.5
3Johnson, מנחם מענדל
תניא ג-ד*1.5
תניא לב*1.5
1Johnson, שניאור זלמן
תניא א* 
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב*1.5
1Kaminetzky, חיים מאיר
תניא א 1.5
1Kirshenbaum, אריה
תניא ג*1.5
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב 1.5
2Korik, מענדל
תניא ד 1.5
תניא לב*1.5
1Kornhauser, אליהו
תניא א*1.5
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב*4.0
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
8Lesches, שניאור זלמן
תניא א 1.5
תניא ב-ו*1.5
תניא יב*1.5
תניא לב*1.5
5Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א 1.5
תניא ב-ד*1.5
תניא ז*1.5
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א*1.5
7Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
24Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א-יב*3.0
תניא א-יב*3.5
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
תניא א*1.5
2Nagel, אלחנן
תניא ד*1.5
תניא לב*1.5
1Naiman, נתן
תניא א* 
1Nakkar, מנחם
תניא לב 1.5
1Nathanson, יוסף יצחק
תניא לב*1.5
3Odze, יצחק אייזיק
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא מז*1.5
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
1Oliver, שניאור זלמן
תניא א*1.5
1Reicher, יוסף
תניא א*1.5
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Schachter, אברהם
תניא א*1.5
1Schachter, נתן יצחק
תניא א*0.5
1Schneier, מענדל
תניא א 1.5
1Schreiber, שלום
תניא לב*1.5
8Serebryanski, שמעון
תניא א-ד 1.5
תניא ה 0.5
תניא ו 1.5
תניא לב 1.5
תניא מה 1.5
4Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ד 1.5
2Stern, דובער
תניא א 1.5
תניא מה* 
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב*4.5
6Stern, שמואל
תניא א-ג 1.5
תניא ד-ו*1.5
1Sufrin, דובי
תניא לב*1.5
1Sufrin, נחום
תניא לב*1.5
5Szmerling, לוי
אגרת התשובה א*1.5
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
1Tayar, אליהו
תניא א*1.5
1Tayar, מענדל
תניא א*1.5
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א* 
1Tennenbaum, אלחנן
תניא ג*1.5
3Wolf, אבא
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
Numerical Order
24Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א-יב*3.0
תניא א-יב*3.5
16Abenaim, מרדכי פתחיה
אגרת התשובה יב*1.5
תניא א-ה 4.0
תניא ו-יב*4.0
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
14Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב*2.0
תניא לב*2.0
תניא מז*2.0
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב*4.0
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
13Adelist, שמואל
תניא א-יב*2.0
תניא מז*2.0
13Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-יב*1.5
תניא לב*1.5
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב*4.5
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
8Cooper, יואב
תניא א 1.5
תניא ב-ד*1.5
תניא ו*1.5
תניא ז-ח* 
תניא לב 1.5
8Gershman, גלעד
תניא א-ו*1.5
תניא יב*1.5
תניא מז*1.5
8Lesches, שניאור זלמן
תניא א 1.5
תניא ב-ו*1.5
תניא יב*1.5
תניא לב*1.5
8Serebryanski, שמעון
תניא א-ד 1.5
תניא ה 0.5
תניא ו 1.5
תניא לב 1.5
תניא מה 1.5
7Amzalak, חיים
תניא א-ג*1.5
תניא כ*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
7Hoch, ארי
תניא א-ג*1.5
תניא ט*1.5
תניא יא-יב*1.5
תניא לב*1.5
7Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
6Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו*1.5
6Gopin, יוסף
אגרת התשובה א-ב*1.5
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
6Stern, שמואל
תניא א-ג 1.5
תניא ד-ו*1.5
5Abenaim, ראובן
תניא ג-ד 1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
שער היחוד ה* 
5Blesofsky, יוסף יצחק
תניא א*1.5
תניא ג-ה*1.5
תניא לב*1.5
5Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
5Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ה*1.5
5Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א 1.5
תניא ב-ד*1.5
תניא ז*1.5
5Szmerling, לוי
אגרת התשובה א*1.5
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Abenaim, שלמה
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Belfer, אשר
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Bloom, יוסף
תניא א*1.5
תניא ב* 
תניא ג 1.0
תניא לב 1.5
4Cohen, מיכאל
תניא א 1.5
תניא ב-ג*1.5
תניא לב* 
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ד 1.5
3Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג 1.5
תניא ד*1.5
תניא לב*1.5
3Edelman, ישראל
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
3Gershman, עזרא
תניא א*1.5
תניא יב*1.5
תניא מז*1.5
3Goldberg, אלחנן
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Goldberg, (יוסף (א
תניא א-ג*1.5
3Gordon, שלום דובער
תניא א-ב*1.5
תניא לב*1.5
3Greenbaum, אלחנן
תניא א 1.5
תניא יב* 
תניא לב*1.5
3Johnson, מנחם מענדל
תניא ג-ד*1.5
תניא לב*1.5
3Odze, יצחק אייזיק
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא מז*1.5
3Wolf, אבא
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
2Finkin, עקיבא
אגרת התשובה יב*1.5
תניא א* 
2Goldberg, אברהם
תניא ד*1.5
תניא לב*1.5
2Groner, יוחנן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב*1.5
2Korik, מענדל
תניא ד 1.5
תניא לב*1.5
2Nagel, אלחנן
תניא ד*1.5
תניא לב*1.5
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Stern, דובער
תניא א 1.5
תניא מה* 
1Adelist, דוד
תניא ד 1.5
1Aron, סעדי-ה
תניא ג*1.0
1Baskin, רפאל הכהן
תניא ג 1.0
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א*1.5
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב*1.5
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב 1.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א*1.5
1Edelman, יוסף
תניא לב*1.5
1Goldberg, (ישראל(א
תניא א 1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא לב*1.5
1Groner, שמואל
תניא א*1.5
1Groner, (יצחק דוד(מ
תניא ד*1.5
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
תניא ג*1.5
1Hoch, דובער
תניא א 1.5
1Hoch, משה
תניא א 1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א*1.5
1Jofee, גבריאל
תניא ג 1.5
1Johnson, שניאור זלמן
תניא א* 
1Kaminetzky, חיים מאיר
תניא א 1.5
1Kirshenbaum, אריה
תניא ג*1.5
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב 1.5
1Kornhauser, אליהו
תניא א*1.5
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
תניא א*1.5
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א*1.5
1Naiman, נתן
תניא א* 
1Nakkar, מנחם
תניא לב 1.5
1Nathanson, יוסף יצחק
תניא לב*1.5
1Oliver, שניאור זלמן
תניא א*1.5
1Reicher, יוסף
תניא א*1.5
1Schachter, אברהם
תניא א*1.5
1Schachter, נתן יצחק
תניא א*0.5
1Schneier, מענדל
תניא א 1.5
1Schreiber, שלום
תניא לב*1.5
1Sufrin, דובי
תניא לב*1.5
1Sufrin, נחום
תניא לב*1.5
1Tayar, אליהו
תניא א*1.5
1Tayar, מענדל
תניא א*1.5
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א* 
1Tennenbaum, אלחנן
תניא ג*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Sunday, ט"ז אדר ה'תשפא - February 28, 2021 (5:37pm)