משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא


Alphabetical Listing
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
9Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ו 1.5
תניא לב*1.5
תניא מה 1.5
תניא מז*1.5
1Abenaim, ראובן
תניא לב 1.5
4Abenaim, שלמה
תניא א*1.0
תניא ב-ג*1.5
תניא לב*1.5
1Adelist, דוד
תניא ד 1.5
12Adelist, שמואל
תניא א-יב*3.0
15Amzalak, חיים
תניא א-ט*1.5
תניא יא*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
2Belfer, אשר
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג-ד*1.5
תניא לב*1.5
3Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א-ג*1.5
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א*1.5
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
1Block, אפרים
תניא א*1.5
1Cohen, מיכאל
תניא א 1.5
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א 1.5
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב*1.5
5Cooper, יואב
תניא א-ג*1.5
תניא ד* 
תניא לב*1.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א 1.5
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב 1.5
12Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ה 1.5
תניא ו-יא*1.5
תניא לב 1.5
1Doron, יואל
תניא לב*1.5
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ב 1.5
תניא ג-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב*2.0
2Edelman, חיים
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
24Edelman, יואל
תניא א-ט*2.5
תניא טו-טז*2.0
תניא י-יב*2.5
תניא יג-יד*2.0
תניא יז-כא*2.0
תניא כב*0.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
3Edelman, יוסף
תניא א*1.5
תניא ג*1.0
תניא לב*1.5
3Edelman, ישראל
תניא א* 
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
6Engel, שמואל
תניא א-ו*1.5
4Gershman, גלעד
תניא א-ב*1.5
תניא ג 1.5
תניא מז 1.5
2Goldberg, אברהם
אגרת התשובה יב* 
תניא לב*1.5
3Goldberg, אלחנן
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Goldberg, (יוסף (א
תניא א* 
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא לב*1.5
4Goldberg, (מענדל(א
תניא א*1.5
תניא ב*1.0
תניא ג*1.5
תניא ד* 
5Gopin, יוסף
אגרת התשובה א*1.5
אגרת התשובה יב*1.5
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
2Gordon, אברהם משה
תניא א*1.5
תניא לב*1.0
14Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב*3.0
תניא לב*2.5
תניא מז*2.5
1Gordon, ישראל
תניא א* 
2Gordon, שלום דובער
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
3Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג*1.5
2Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א-ב*1.5
1Groner, יוחנן
תניא ג*1.5
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Groner, שניאור זלמן
תניא מז* 
2Gross, מנחם מענדל
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
1Gutnick, אהרן
תניא כח  
1Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא לב 1.5
1Heidingsfeld, לוי
תניא א*1.5
5Hoch, ארי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א*1.5
1Johnson, מנחם מענדל
תניא ד*1.5
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב*1.5
1Kantor, משה
תניא ג*1.0
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב*1.5
3Kornhauser, נתן
תניא א-ג*1.5
20Lesches, יוסף יצחק
תניא א-ט*4.5
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*4.5
תניא יג-יד*1.5
תניא יז-יח*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Lieberow, ישראל
תניא א-ב*1.5
5Lieberow, מענדל
תניא א-ה*1.5
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו*1.5
תניא יא*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
25Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א-ח 2.0
אגרת התשובה ט-יב*2.0
תניא א-יב*6.5
תניא לב*1.5
1Meyer, יהושע
תניא לב* 
1Nakar, מנחם
תניא לב*1.5
2New, אברהם
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Nitzan, יובל
תניא ד* 
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א*1.5
תניא מז*1.5
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
1Odze, שמואל
תניא מז*1.5
2Oliver, שניאור זלמן
תניא א*1.5
תניא מז 1.5
2Pinczower, ראובן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Raskin, יוסף יצחק
תניא ד* 
1Rosen, איתן
תניא לב* 
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Ruschinek, לוי
תניא לב*1.5
1Schachter, אברהם
תניא א*1.5
1Schachter, נתן יצחק
תניא א*1.0
4Serebryanski, שמעון
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב*1.5
1Shapiro, זלמן
תניא א* 
1Shapiro, יוסף
תניא א*1.5
1Stern, דובער
תניא א 1.5
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-ז 2.5
תניא ח-יב*2.5
2Stern, שמואל
תניא א 1.5
תניא ב* 
1Sufrin, דובי
תניא לב*1.5
1Szmerling, מענדל
תניא א*1.5
14Tayar, אליהו
אגרת התשובה א*1.5
תניא א-יב 5.0
תניא לב 3.0
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א* 
2Tilson, שמחה
תניא ב*1.5
תניא לב*1.5
4Winner, משה
תניא א-ג*1.5
7Winner, שמואל
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
2Wolf, בערל
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Wolf, מנחם
תניא מז*0.5
Numerical Order
25Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א-ח 2.0
אגרת התשובה ט-יב*2.0
תניא א-יב*6.5
תניא לב*1.5
24Edelman, יואל
תניא א-ט*2.5
תניא טו-טז*2.0
תניא י-יב*2.5
תניא יג-יד*2.0
תניא יז-כא*2.0
תניא כב*0.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
20Lesches, יוסף יצחק
תניא א-ט*4.5
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*4.5
תניא יג-יד*1.5
תניא יז-יח*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
15Amzalak, חיים
תניא א-ט*1.5
תניא יא*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
14Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב*3.0
תניא לב*2.5
תניא מז*2.5
14Tayar, אליהו
אגרת התשובה א*1.5
תניא א-יב 5.0
תניא לב 3.0
12Adelist, שמואל
תניא א-יב*3.0
12Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ה 1.5
תניא ו-יא*1.5
תניא לב 1.5
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב*2.0
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-ז 2.5
תניא ח-יב*2.5
9Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ו 1.5
תניא לב*1.5
תניא מה 1.5
תניא מז*1.5
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו*1.5
תניא יא*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ב 1.5
תניא ג-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
7Winner, שמואל
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
6Engel, שמואל
תניא א-ו*1.5
5Cooper, יואב
תניא א-ג*1.5
תניא ד* 
תניא לב*1.5
5Gopin, יוסף
אגרת התשובה א*1.5
אגרת התשובה יב*1.5
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
5Hoch, ארי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
5Lieberow, מענדל
תניא א-ה*1.5
4Abenaim, שלמה
תניא א*1.0
תניא ב-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Gershman, גלעד
תניא א-ב*1.5
תניא ג 1.5
תניא מז 1.5
4Goldberg, (מענדל(א
תניא א*1.5
תניא ב*1.0
תניא ג*1.5
תניא ד* 
4Serebryanski, שמעון
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Winner, משה
תניא א-ג*1.5
3Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א-ג*1.5
3Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג-ד*1.5
תניא לב*1.5
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א*1.5
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
3Edelman, ישראל
תניא א* 
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Edelman, יוסף
תניא א*1.5
תניא ג*1.0
תניא לב*1.5
3Goldberg, אלחנן
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג*1.5
3Kornhauser, נתן
תניא א-ג*1.5
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Belfer, אשר
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Edelman, חיים
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
2Goldberg, אברהם
אגרת התשובה יב* 
תניא לב*1.5
2Gordon, אברהם משה
תניא א*1.5
תניא לב*1.0
2Gordon, שלום דובער
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
2Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א-ב*1.5
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Gross, מנחם מענדל
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Lieberow, ישראל
תניא א-ב*1.5
2New, אברהם
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א*1.5
תניא מז*1.5
2Oliver, שניאור זלמן
תניא א*1.5
תניא מז 1.5
2Pinczower, ראובן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב*1.5
2Stern, שמואל
תניא א 1.5
תניא ב* 
2Tilson, שמחה
תניא ב*1.5
תניא לב*1.5
2Wolf, בערל
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Abenaim, ראובן
תניא לב 1.5
1Adelist, דוד
תניא ד 1.5
1Block, אפרים
תניא א*1.5
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א 1.5
1Cohen, מיכאל
תניא א 1.5
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב*1.5
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב 1.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א 1.5
1Doron, יואל
תניא לב*1.5
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא לב*1.5
1Goldberg, (יוסף (א
תניא א* 
1Gordon, ישראל
תניא א* 
1Groner, שניאור זלמן
תניא מז* 
1Groner, יוחנן
תניא ג*1.5
1Gutnick, אהרן
תניא כח  
1Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא לב 1.5
1Heidingsfeld, לוי
תניא א*1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א*1.5
1Johnson, מנחם מענדל
תניא ד*1.5
1Kantor, משה
תניא ג*1.0
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב*1.5
1Meyer, יהושע
תניא לב* 
1Nakar, מנחם
תניא לב*1.5
1Nitzan, יובל
תניא ד* 
1Odze, שמואל
תניא מז*1.5
1Raskin, יוסף יצחק
תניא ד* 
1Rosen, איתן
תניא לב* 
1Ruschinek, לוי
תניא לב*1.5
1Schachter, אברהם
תניא א*1.5
1Schachter, נתן יצחק
תניא א*1.0
1Shapiro, יוסף
תניא א*1.5
1Shapiro, זלמן
תניא א* 
1Stern, דובער
תניא א 1.5
1Sufrin, דובי
תניא לב*1.5
1Szmerling, מענדל
תניא א*1.5
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א* 
1Wolf, מנחם
תניא מז*0.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Tuesday, ב' אייר ה'תשעט - May 7, 2019 (4:53pm)